Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Ny ansökningsomgång har öppnats inom programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd

Miljöministeriet har öppnats ny ansökningsomgång inom programmet för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd. Ansökningstid slutar den 27 mars 2015.

Fokus ligger framför allt på följande teman för återvinning av näringsämnen:

  • effektivare vattenskydd inom jordbruket, inkl. förbättring av markens struktur och kulturtillstånd för effektivare användning av näringsämnen och minskad urlakning av näringsämnen
  • framställning av gödselmedel av återvunna råvaror
  • effektivare användning av spillning och organiska gödselmedel
  • ökad samhällsaktivitet i anslutning till vattenskydd och återvinning av näringsämnen
  • tillvaratagande av överskottsnäring eller näringsrik biomassa för återvinningsändamål
  • främjande av återvinning av avfall som innehåller näringsämnen
  • ovannämnda metoders eller produkters ekonomiska genomförbarhet och kostnadseffektivitet med tanke på slutanvändaren

Läs mera:

 


Regional information