Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Solelens och vindkraftens andelar ökar i produktionen av förnybar energi (NTM-centralen)

Branschtjänsten vid arbets- och näringsministeriet publicerade en branschrapport om förnybar energi. I rapporten uppskattas det att sol- och vindkraftens andel ökar, men att träbaserade energikällor fortfarande är den viktigaste källan till förnybar energi.

Den totala användningen av förnybar energi kommer att öka avsevärt fram till år 2020. Den största delen av ökningen fås traditionellt från träbiomassor. Priskonkurrenskraften för förnybar energi förbättras i och med att tekniken utvecklas och den på utsläppseffekter baserade beskattningen skärps.

Läs mera:


Regional information