Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Försiktig hoppfullhet spirar i utvecklingsutsikterna i regionerna

I regionerna förväntas att den ekonomiska nedgången, som pågått länge, äntligen ska upphöra. I luften finns mer hoppfullhet än tidigare, fast osäkerheten fortsätter och arbetslösheten förblir hög under det innevarande året.

Bakom de positiva utsikterna ligger i synnerhet den försvagade euron och det sänkta oljepriset. Positivitet skapas också av stora investeringsprojekt bland annat i Äänekoski och Varkaus samt de nya beställningar som fartygsindustrin fått. Utsikterna skuggas mest av Rysslands svårigheter och hushållens försvagade köpkraft. Dessa bedömningar ingår i rapporten om de regionala utvecklingsutsikterna våren 2015, som publicerades den 12 mars 2015. Den här gången offentliggjordes rapporten i Rovaniemi.

Läs mera:

Meddelanden från regionerna (på finska):

 


Regional information