Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Regionala innovationer och försök inleddes

Regeringens spetsprojekt sysselsättning och konkurrenskraft har kommit i gång i landskapen, städerna och tillväxtzonerna i Finland. Näringsminister Olli Rehn, som leder spetsprojektet, öppnade ansökan för regionala innovationer och försök på aktualitetsdagarna för regionutveckling i S:t Michel den 23 november 2015.  

– Den i dag öppnade tävlingen för att sätta fart på regionala innovationer och försök har stor betydelse med tanke på regionutvecklingen och förnyelsen av näringsstrukturen. Vi främjar hela Finlands konkurrenskraft och tillväxt genom att dra nytta av de egna styrkorna i landets olika regioner, konstaterar näringsminister Olli Rehn.

Sammanlagt 30 miljoner euro för innovationer och försök

Inledandet av regionala innovationer och försök (AIKO) inbegriper åtgärder inom förutsedd strukturomvandling i landskapen, tillväxtavtal mellan staten och städer samt uppbyggande av tillväxtzoner av riksomfattande betydelse. Till åtgärderna riktas sammanlagt 30 miljoner euro åren 2016–2019.

 

Läs mera:


Regional information