Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Du hittar aktuell vatteninformation i webbtjänsten miljo.fi och i Järviwiki (NTM-centralen i Södra Österbotten)

På grund av den snöfattiga vintern ligger vattenstånden på många ställen lägre än vanligt både i reglerade sjöar och sjöar i naturtillstånd. I webbtjänsten miljo.fi finns vattendragsprognoser som uppdateras kontinuerligt och uppgifter om vattenläget i realtid från mer än 600 sjöar och åar och älvar. Prognosen beräknas för vattenstånd, vattenföring, grundvattenreserver, snöbelastning, temperatur, nederbörd och otaliga andra hydrologiska variabler.

Aktuell information om sjöar, vattenstånd och ytvattentemperaturer finns också i webbtjänsten Järviwiki. I tjänsten samlas bl.a. observationerna från den riksomfattande alguppföljningen som började den första veckan i juni. 

Mer information:

miljo.fi:

Vattnedragsprognoser skilt för varje vattendrag (på finska)

Järviwiki:

www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu (på finska)


Regional information