Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Työelämä 2020 -hankkeella kohti tulevaisuuden työpaikkoja (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työelämä 2020 -hanke on kansallinen hanke, joka haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Hankkeen tehtävä on koota yhteen valtakunnallisia työelämän kehittäjäorganisaatioita, jotta palvelut ja tuotteet olisivat helpommin työpaikkojen löydettävissä. Selkeyttämällä palvelurakennetta ja tarjoamalla työelämän kehittäjille mahdollisuuksia verkostoitua tehostetaan suomalaista työelämän kehittämistä.

Tuottavuutta ja työelämän laatua voidaan kehittää työpaikoilla samanaikaisesti ja työpaikan kokoon katsomatta. Hankkeen tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tulevaisuuden työpaikkojen toiminta on avointa, vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa. Niissä hyödynnetään tehokkaasti uutta teknologiaa ja johtaminen on huippuluokkaa. Julkisissa organisaatioissa palvelun vaikuttavuus paranee. Tämä on määränpää jota kohti jokainen työpaikka voi ponnistaa omista lähtökohdistaan.

Työelämä 2020 -hankkeessa on mukana yli 40 valtakunnallisesti toimivaa organisaatiota. Niitä yhdistää halu jakaa palvelujaan ja omia innovaatioitaan muiden kanssa ja siten edistää suomalaista työelämää. Hankkeeseen kuuluu myös kolme kehittämisohjelmaa: Johtamisen kehittämisverkosto, Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelma ja Työhyvinvointifoorumi. Ne tarjoavat työpaikoille uusia toimintamalleja ja työkaluja. 

Etelä-Pohjanmaalla toimii yksi hankkeen alueverkostoista. Alueverkostojen tavoitteena on kehittää työelämää oman alueensa elinkeinoelämän erityispiirteet huomioiden. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkostovastaavina toimivat Kari Välimäki ja Riitta Ketomäki. Kaikkiaan verkoston kokoonpanossa on alueellamme 13 vakituista jäsentä.

Etelä-Pohjanmaan alueen yhteistyölupauksen missiona on "Osaava työvoima kehittyvissä pk-yrityksissä". Tämä pitää sisällään kolme erillistä teemaa, jotka ovat nuoret, johtajuus ja kasvuhalukkuus. Näiden kolmen teeman puitteissa kehitystyötä alueella tehdään. Kuluvalle vuodelle on asetettu myös neljä keskeistä avaintavoitetta joiden kautta toimintaa toteutetaan. Tavoitteista kaksi nivoutuu koulutuksen alle ja kaksi kehittämistyön alle. Etelä-Pohjanmaan alueverkoston avaintavoitteet ovat:

  • tiedotustilaisuudet
  • seminaarit työelämän kehittämiseksi
  • selvitys työelämän kehittämistarpeista pk-yrityksissä
  • kehittämistyön koordinointi

Kutsumme kaikki mukaan rakentamaan suomalaisesta työelämän Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä!
 

Lisätietoa:

Alueilla järjestettävät tapahtumat ja alueiden omat tavoitteet löytyvät hankkeen verkkosivuilta: www.tyoelama2020.fi/alueverkostot

Etelä-Pohjanmaan alueverkoston verkkosivut: http://www.tyoelama2020.fi/tyoelama_2020_-hanke/yhteistyoverkostot/alueverkostot/etela-pohjanmaan_alueverkosto

Johtamisen kehittämisverkosto: http://www.ttl.fi/partner/johtamisverkosto/Sivut/default.aspx/

Liideri: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/liideri/

Työhyvinvointifoorumi: http://www.ttl.fi/partner/thf/Sivut/default.aspx/


Regional information