Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Blomningarna av blågrönalger ökar småningom

Blomningarna av blågrönalger har ökat både i sjöarna och havet, men är fortfarande för tidpunkten få. I insjöarna har det funnits rikliga blomningar vid endast fyra observationsplatser. I havsområdena har blomningar observerats i Finska vikens mynning och söder om Åland, men de består främst av giftfria arter.

Riksomfattande algöversikt 3.7.2014:

Regionala algöversikter 3.7.2014:

På finska:


Regional information