Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Ajankohtaista EU-hankkeiden maksatuksista (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusyksikkö on julkaissut uutiskirjeen EU-hankkeiden ajankohtaisista maksatuksiin liittyvistä asioista.

Rakennerahastojen hallinnointia on uudistettu 1.1.2014 lähtien. Ensi vaiheessa keskitettiin EURA -järjestelmässä hoidettavien EAKR- ja ESR-kehittämishankkeiden hallinnointi ja päätöksenteko. Toisessa vaiheessa, heinäkuun alussa, tullaan keskittämään vielä EAKR -rahoitteisten yritystukien hallinnointi ja päätöksenteko nk. rakennerahasto-ELYihin. Pohjois-Suomen osalta hallintouudistus tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan EU:n rakennerahastoasioita hallinnoidaan ja rahoitus- ja maksatuspäätökset tehdään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen nimissä.

Lapin ja Kainuun ELY-keskuksissa rakennerahastotehtäviä hoitavat henkilöt ovat jatkossa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työntekijöitä. Asiakaspalvelu säilyy kuitenkin alueilla ennallaan.

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastusyksikön uusimpaan uutiskirjeeseen tästä.


Regional information