Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Elektroniskt anmälningssystem för kustfiskefångsterna (NTM-centralen i Österbotten)

Kustens yrkefiskare har nu möjlighet att ta i bruk och framöver anmäla alla sina kustafiskefångster elektroniskt via web-browsern. Anmälningssystemet gäller fångsterna för under 10 meters fartyg som utövar kommersiellt fiske.

Elektroniska tjänsten erbjuds av jord- och skogsbruksministeriet och administreras av kustens NTM-centraler.

Web-servicen tas i bruk genom att logga in på adressen:             

Läs mera:


Regional information