Navigeringsmeny

Pressmeddelanden 2020

I arkivet för pressmeddelanden hittar du pressmeddelandena som är publicerade före 23.9.2020.  Nyare pressmeddelanden hittar du i nyhetsrummet (sttinfo.fi).

Riksomfattande NTM-centralernas nyhetsrum (sttinfo.fi)

Regional information

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Blågröna alger har observerats i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

På NTM-centralens officiella algobservationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har under vecka 35 observerats en aning blågröna alger i insjöarna i Suninsalmi i Ähtärinjärvi och utanför Ähtärinrannan koulu. Vid kusten har en aning blågröna alger observerats i Korsholm på kontrollplatsen Lilla Tjärubådan. Enligt medborgarobservationerna som meddelats under veckan till NTM-centralen har blågröna alger observerats vid kusten på den norra sidan av Replot vid Harrgrund. På basis av medborgarnas algobservationer finns inga alger på Sahi badstrand i Lappajärvi.

Små mängder blågröna alger syns i vattnet som grön- eller gulaktiga strån och gryn. Rikliga algförekomster kan samlas på vattenytan i flak och när de sedan flyter in mot stranden kan det se ut som tjock målfärg eller ärtsoppa. Blågröna alger kan producera giftiga eller irriterande ämnen i vattnet och därför rekommenderas att man inte använder vatten som innehåller alger som tvätt-, bastu- eller hushållsvatten. Småbarn och husdjur bör hållas bort från vatten där det finns blågröna alger.

Detta är tillsvidare sommarens sista algmeddelande, men läget i fråga om blågröna alger följs fortsättningsvis upp i september och observationerna sparas i Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi;) som är öppen för alla. NTM-centralen i Södra Österbotten följer upp algläget på 27 officiella kontrollplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Observationer kan också meddelas till alguppföljningstelefonen på nummer 0295 027 990. 

I insjöarna har den gångna sommaren varit ganska vanlig med avsikt på blågröna alger, förutom några undantag. Under sommaren har blågröna algblomningar, som varat en längre tid, påträffats exempelvis i Evijärvi och Nummijärvi. Som en följd av den varma försommaren värmdes ytvattnet i insjöarna snabbt upp, vilket innebar att blågröna alger observerades i de österbottniska landskapen tidigare än vanligt för årstiden. I de österbottniska landskapen blev förekomsterna av blågröna alger rikligare huvudsakligen runt mitten av juli. På de officiella observationsplatserna observerades blågröna alger allra mest i början av augusti.

På kontrollplatserna i Kvarken har blågröna alger observerats varje år, men i sommar har det rapporterats mera algobservationer än genomsnittet. På basis av satellitbilderna i webbtjänsten Tarkka förekom algblomningar i Kvarkenområdet i ett större område än vanligt under sommaren.  Dessutom innebar de långvariga algblomningarna i havsområdet att situationen var exceptionellare än vanligt. De vidsträckta algblomningarna i Kvarken hörde samman med omfattande algblomningar i Bottenhavet. Dessutom påskyndas algblomningarna sommartid av närsalterna som rinner ut i vattendragen på grund av våra milda vintrar.

Mer information: 

  • Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi 
  • NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon 0295 027 990