Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Blågröna alger har observerats på flera ställen i skärgården i Vasa och Korsholm (landskapen i Österbotten)

Vid de officiella observationsplatserna för den riksomfattande alguppföljningen rapporterades vecka 31 en del cyanobakterier, eller blågröna alger, i Replotfjärden i Korsholm vid Lilla Tjärubådan. Medborgarna har rapporterat observationer av blågröna alger särskilt i Vasa och Korsholms skärgård.

I de österbottniska landskapen har medborgarna rapporterat algobservationer i olika delar av skärgården: i Vasa inre skärgård rikligt och mycket rikligt med alger utanför Storskär och Glogrunden, i Korsholm mycket rikligt utanför Dunkarsören samt varierande mängder på olika håll i Replotfjärdens område. Även utanför Kaskö har alger observerats. I insjöarna har en del alger påträffats i Evijärvi utanför Matoniemi och i Ähtärinjärvi i Karvalahti.

Enligt myndighetsuppgifterna var ytvattnets temperatur i Lappajärvi 18,9 °C och i Hinjärvträsket 19,4 °C.  I början av veckan uppmättes vattentemperaturen till 20 °C i Korshamnsfjärden i Vasa skärgård och i Monåfjärden i Vörå skärgård låg temperaturen på 17 °C.

Under senare delen av juli har algförekomsterna blivit allmännare både längs kusten och i insjöarna i de österbottniska landskapen. Det är typiskt att förekomsten av blågröna alger ökar under sensommaren. Varmt, vindstilla och soligt väder utgör gynnsamma förhållanden för cyanobakterier. De behöver näringsämnen för att föröka sig och särskilt i kustområdena och i insjöarna leder stora fosformängder till att algerna ökar. Näringsämnen rinner ut i vattendragen till exempel då det regnar. Massförekomsterna av blågröna alger är i allmänhet gröna eller gulaktiga till färgen. Då algmassan torkar blir den ofta blågrön, grön eller turkos och det är också därifrån namnet härstammar.

Mer information:

  • Järviwiki www.jarviwiki.fi
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • Alguppföljningstelefon (igen fr.o.m. 3.8.2020) 0295 027 990