Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

I de österbottniska landskapen har även denna vecka observerats blågröna alger (landskapen i Österbotten)

På NTM-centralens officiella algobservationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har under vecka 34 observerats en aning blågröna alger i Kuortaneenjärvi och Suninsalmi i Ähtärinjärvi. I kustområdet observerades alger på de officiella kontrollplatserna i Lilla Tjärubådan, Märaströmmen och Storbådan.

Enligt medborgaruppgifter som NTM-centralen fått in har det förekommit alger under vecka 34 i synnerhet i Vasa kustregion. På den norra sidan av Horsskäret utanför Gerby observerades lite alger, på Storskärets nordvästra sida rikligt och på den västra sidan mycket rikligt med alger.  Vid Skådebådan observerades dessutom mycket rikliga algförekomster.

Under de senaste veckorna har algblomningarna varit rikliga i Bottenhavets område och blomningarna sträcker sig i rikligt även till Kvarken och begränsar sig huvudsakligen till den södra sidan av Replot. Algblomningar på vattenytan urskiljs som en grönaktig massa på basis av satellitbilderna från Finlands miljöcentrals webbtjänst Tarkka. Av satellitbilderna från Evijärvi, Hinjärvi och Nummijärvi kan man även dra slutsatserna att det finns rikliga algblomningar i sjöarna.

I vattnet ser blågröna alger ut som grönaktiga korn och när det finns mycket alger stiger de upp till vattenytan och bildar flak. Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågröna alger.

Mer information:

  • Algtelefon: 0400 320628
  • www.jarviwiki.fi