Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Nedmonteringen av ställningarna vid Rosendals korsningsbro i Vanda medför ändringar i trafikarrangemangen på Ring III och Tusbyleden (Nyland)

I Vanda byggtida ställningar och former vid Rosendals korsningsbro nedmonteras under sista veckoslutet i augusti och trafiken styrs till kollektivtrafikens avfarter. Under veckoslutet nedmonteras broställningarna vid körbanan under bron. Undantagsarrangemangen gäller 28.8.2020 kl. 21.00 – 31.8.2020 kl. 05.00.

Förnyelsen av Rosendals korsningsbro vid körbanan västerut på Ring III har framskridit så långt att ställningarna och formerna som använts för att bygga bron kan nedmonteras. Under arbetet stängs de egentliga körbanorna för trafik och trafiken på Tusbyleden styrs under Ring III längs kollektivtrafikens avfarter. Trafiken från Tusby till Ring III österut dirigeras under rivningsarbetet via Flygstationsvägens anslutning.

Byggherre är NTM-centralen. Som entreprenör fungerar MPV-Infrarakenne Oy och för tillsynen ansvarar Siltainsinöörit TH Oy.

Ytterligare information

Timo Repo, projektchef, NTM-centralen, tfn 0295 021 338

Mikko Hartikka, arbetschef, MPV-Infrarakenne Oy, tfn 040 152 6046

Timo Turunen, tillsynskonsult, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9961

Karta, omväg under arbetets gång - genom att klicka på bilden öppnas den i större format.

 

Karta, omväg under arbetets gång - genom att klicka på bilden öppnas den i större format.