Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Förbättring av landsväg 17795 (Koskövägen) mellan Mararna och Lv 7252, Korsholm (Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen och Destia Oy har undertecknat entreprenadavtalet om förbättring av landsväg 17795. Korsholms kommun är delfinansiär i entreprenaden. Projektets totalkostnad är cirka 0,9 M€.

Projektets mål är att förbättra vägens skick på Koskövägen. Vägens bärförmåga har försämrats och orsakar därför rikligt med beläggningsskador.

I projektet ingår också förbättring av cykel- och gångbanan längs väg nr 17795 på en cirka 1,6 kilometers sträcka från korsningen till landsväg 7252 och till Porsvägens korsning. Till projektet hör också installation av Korsholms kommuns vatten- och avloppsreservationer i vägkroppen.

Enligt entreprenören påbörjas arbetet under vecka 34.

Vägarbetet kommer tidvis att orsaka störningar i trafiken på väg 17795 och trafiken kommer tidvis att styras till endast en fil. Tillfälligt kommer också den lätta trafiken att hänvisas till en alternativ led.  Hastighetsbegränsningen på vägsträckan är 30 km/h under byggtiden.

Entreprenaden blir klar till slutet av november 2020.

Bilaga: Plankarta (pdf)

Ytterligare information:

Beställare: NTM-centralen, Projektledare Teppo Leppäaho, tfn 050 350 9877, teppo.leppaaho@ely-keskus.fi

Delfinansiär: Korsholms kommun, Projektingenjör Hans Hjerpe, tfn 050 69 612

Entreprenör: Destia Oy, Entreprenadchef Hannu Huhtala, tfn 040 7445676, hannu.huhtala@destia.fi, arbetsplatsledare Atte Luopa, tfn 040 1829056, atte.luopa@destia.fi