Navigeringsmeny

Pressmeddelanden 2020

I arkivet för pressmeddelanden hittar du pressmeddelandena som är publicerade före 23.9.2020.  Nyare pressmeddelanden hittar du i nyhetsrummet (sttinfo.fi).

Riksomfattande NTM-centralernas nyhetsrum (sttinfo.fi)

Regional information

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

I Kyrkslätt slutförs reparationen av Evitskogsvägens ras tidigast senhösten 2020 (Nyland)

Evitskogsvägen (landsväg 1130) i Kyrkslätt har rasat. Den översvämningsbenägna vägen höjdes i samband med beläggningsarbete, men den svaga markgrunden höll inte för höjningen av vägen.

Evitskogsvägen är stängd vid rasplatsen. Trafiken styrs via Juusjärvivägen och Solviksvägen. Omvägen förlänger sträckan med cirka 2,5 kilometer.

Reparationsplaneringen av vägen och de nödvändiga undersökningarna har inletts. Reparationsplaneringen tar tid. Hur länge reparationen pågår beror på vilket reparationssätt som krävs. Färdigt är det tidigast på senhösten 2020. I värsta fall behövs kraftiga grundförstärkningar och tidtabellen sträcker sig till våren 2021.

Ytterligare information:

NTM-centralen, underhållschef Tuomas Vasama, tuomas.vasama@ely-keskus.fi, 0295 021 361