Navigeringsmeny

Regional information

  

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

NTM-centralen reparerar Alitalo gångtunnel i Riihimäki under 2020 (Tavastland)

NTM-centralen reparerar Alitalo gångtunnel i Riihimäki under 2020. Arbetet på broplatsen inleds 24.8.2020 med förberedande arbeten och med att göra upp trafikarrangemangen för tiden arbetet pågår. Arbetet blir färdigt före utgången av 2020.

Alitalo gångtunnel går under Lahdentie 54. (Kartalänk över broplatsen nedan.)

Reparationsarbetet kommer att påverka trafiken på Lahdentie samt gång- och cykeltrafiken i gångtunneln på Vanha Punkatie.

Reparationsarbetet omfattar reparation och förnyelse av brons konstruktioner.

Hastighetsbegränsningen vid byggarbetsplatsen kommer att sänkas till 50 km/h på Lahdentie och trafiken styrs med trafikljus medan en fil är stängd för trafik.

Som beställare fungerar:

Terhi Siltanen, NTM-centralen

0295 021 348

 

Som huvudentreprenör för brobygget fungerar Destia Oy.

Frågor angående reparationsentreprenaden besvaras av:

Janne Sutinen, 040 675 2343/Destia Oy

MPV-Infrarakenne Oy, Ville Piirainen, 050 314 1300

 

Byggnadsarbetena övervakas av:

Ramboll CM Oy

Jussi Lehtinen

 

Länk till kartan:Alitalo gångtunnel