Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen önskar fler ansökningar om statsbidrag för enskilda vägar (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten beviljar bidrag för förbättring och reparation av enskilda vägar i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Antalet bidragsansökningar har minskat under den senaste tiden och NTM-centralen vill väcka kommunernas tekniska sektor och väglagen för enskilda vägar till att skicka in bidragsansökningar.

Vad kan man få bidrag för?

NTM-centralen kan bevilja bidrag i det närmaste för förbättring av broar, vilket ligger högst prioriteringsordningen. För detta ändamål beviljas bidrag till ett belopp som täcker ca 75 % av kostnaderna. Dessutom kan med bidraget finansieras exempelvis projekt som förbättrar trafiksäkerheten och projekt för grundförbättring av vägar. För båda beviljas bidrag till 50 %. Varje år har NTM-centralen i Södra Österbotten beviljat statsbidrag för enskilda vägar i sitt verksamhetsområde till ett belopp av ca en miljon euro. Kostnadsberäkningen för ett projekt som beviljas bidrag bör vara minst 10 000 euro.

- Lagen om enskilda vägar har ändrats i år och kriterierna för att få bidrag har luckrats upp. Nu behövs egentligen bara att ett väglag har grundats för att bidraget ska kunna sökas, uppmuntrar trafiksäkerhetsplanerare Mikael Björses på NTM-centralen i Södra Österbotten.

- Jag har även märkt att under de senaste åren har det kommit flera bidragsansökningar från sådana kommuner där kommunen hjälper väglaget att göra upp ansökan, men det är inte svårt att göra en ansökan, konstaterar Björses.

Mer information om statsbidrag för enskilda vägar, bidragsduglighet och annat i anslutning till detta finns på NTM-centralens webbplats (www.ntm-centralen.fi -> Trafik -> Statsbidrag för enskilda vägar). På sidan finns också blanketter och kontaktuppgifter, om man har fler frågor i ärendet.

- Nu löns det att skicka in en ansökan, eftersom finansieringen som används för bidraget fördelas återigen nationellt till NTM-centralerna i början av året, påpekar Björses.

Mer information

Mikael Björses
Trafiksäkerhetsplanerare
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn 0295 027 711

 

 


Regional information