Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vääksyssä puhdistetaan öljyn pilaamaa maaperää (Päijät-Häme)             

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Asikkalan Vääksyssä Vesijärven rannalla sijaitsevan JELD-WEN Suomi Oy:n ovitehtaan maaperän puhdistamisesta. Maaperää on pilannut rakennusten lämmitykseen ennen varapolttoaineena käytetty raskas polttoöljy. Öljysäiliö on poistettu käytöstä ja säiliön ympäristö puhdistetaan alueella tehtävien rakennustöiden yhteydessä vielä tänä syksynä. Puhdistamisesta vastaa JELD-WEN Suomi Oy.

Pilaantunut alue on puhdistettava, etteivät maaperässä olevat öljyhiilivedyt pääse kulkeutumaan laajemmalle, kuten Vesijärveen, eivätkä rajoita alueen maankäyttöä. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pois kaivetut maat toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240   

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037         


Regional information