Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

2,7 miljoner euro i EU-finansiering för Nyland och stöd för företagsutveckling (Nyland)

NTM-centralen i Tavastland har i april-juni 2019 beviljat 2,7 miljoner euro ur Europeiska socialfonden (ESF) i projektfinansiering och nationell finansiering för företagens utvecklingstjänster i Nyland.

Det beviljades nästan 2,1 miljoner euro i ESF-finansiering för Nyland med vilken sex nya projekt finansieras. Merparten av finansieringen, 651 187 euro, fick Helsingin Diakonissalaitos Hoiva Oy för ett projekt som riktar sig till personer i den allra svagaste ställningen på arbetsmarknaden. Syftet är att utveckla rehabilitering som främjar funktionsförmågan och studie- och arbetslivsvägar som består av delprestationer.

Barn och ungdomsstiftelsen jämte aktörer som genomför delar av verksamheten fick finansiering för att stärka den sociala delaktigheten genom dans bland unga som hotas av marginalisering. Syftet med workshopparna som riktas till unga är att stärka de ungas självförtroende, sociala färdigheter och gemenskap. Workshopparna kulminerar i olika uppvisningar och jippon till exempel i samband med evenemang. Vanda stad fick dessutom finansiering för arbetsmarknadsmatchning för företag och arbetstagare med invandrarbakgrund och för utvecklingen av snabb sysselsättning.

Företagens utvecklingstjänster fick en andel på cirka 600 000 euro ur finansieringen, av beloppet stöddes anskaffningen av konsulteringstjänster till stöd för utvecklingen av företag med nästan 500 000 euro. Ämnesområdena där konsultering äger rum kan vara tillväxt och förnyelse, lönsamhet och ekonomi, marknadsföring och kundrelationer, ledning och personal samt kommersialisering av innovationer. Utöver konsulteringen beviljades finansiering för analys och utbildning av nyckelpersonal. Efterfrågan på utvecklingstjänster har, på samma sätt som ifjol, fortsättningsvis varit kraftig, vilket betyder att företagen har vilja att utveckla sin verksamhet.

Sammanlagt 8,2 miljoner euro i företags- och projektfinansiering till södra Finland

NTM-centralen i Tavastland beviljar EU-finansiering och finansiering för företagens utvecklingstjänster i Tavastland, sydöstra Finland och Nyland. För hela området beviljades i april-juni 2019 nästan 8,2 miljoner euro i företags- och projektfinansiering.

Av finansieringen bestod lite över 2,5 miljoner av företagsstöd. Av detta utgör företagens utvecklingsbidrag 1,5 miljoner euro och bidragen för utveckling av verksamhetsmiljön 150 000 euro. Det finansierades 28 utvecklingsprojekt och ett utvecklingsprojekt i anknytning till verksamhetsmiljön. Mest utvecklingsbidrag beviljades till Egentliga Tavastland.

För företagens utvecklingstjänster, det vill säga för analys-, konsultering och utbildningstjänster beviljades nästan 900 000 euro till södra Finland. Av finansieringen beviljades cirka 68 procent till Nyland. Statens stöd för anskaffningen av stöd för företagens utvecklingstjänster kan uppgå till rentav 80 procent av helhetskostnaderna för tjänster.

Av helhetsfinansieringen bildades 5,7 miljoner av regionala ESF-projekt av vilka en del också sträcker sig över landskapsgränserna. Det beviljades cirka 2,1 miljoner euro i ESF-finansiering till Tavastland och Nyland och resten till sydöstra Finland.

Bild: ERUF-företagsfinansiering beviljad av finansieringsenheten vid NTM-centralen i Tavastland, ESF-finansiering enligt verksamhetslinjer och nationell företagsfinansiering i Tavastland, sydöstra Finland och Nyland april-juni 2019.

 

Närmare information:

Enhetens chef Sinikka Kauranen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 151

Alla ESF-projekt som finansierats i södra Finland och företagsstöden enligt landskap finns på webbplatsen www.rakennerahastot.fi i avsnittet om södra Finland och Verksamhet och resultat Finansierade projekt.

 

Kommunikation:

Miira Pakkala, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 176

 

Bilagor:


Regional information