Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Turun kaupunkiseudulle uusia reaaliaikaisia aikataulunäyttöjä maantieverkon linja-autopysäkeille (Varsinais-Suomi)

Turun kaupunkiseudun kuntien linja-autopysäkeille asennetaan lisää aikataulunäyttöjä. Aikataulunäyttöjä asennetaan nyt ensimmäistä kertaa katuverkon ulkopuoliselle maantiealueelle. Pysäkkinäyttöjen rahoituksesta vastaa ELY-keskus. Myös kunnat ovat rahoittaneet omien keskusta-alueidensa näyttöjä. Pysäkkinäytöt toteutetaan osana Turun kaupunkiseudun MAL-ohjelmaa. Hankitut näytöt ovat ulkoasultaan vastaavia kuin Turun seudullisen viranomaisen (Föli) omistaman järjestelmän näytöt ja järjestelmät myös siirtävät tietoa keskenään. Näytöt ilmoittavatkin tapauskohtaisesti molempien viranomaisten vuorot. Pysäkkinäyttöjen asennukset pyritään saamaan valmiiksi parin viikon kuluessa. Yhteensä uusia näyttöjä tulee 65 kappaletta.

Pysäkkinäyttöjä on ollut Föli-alueen linjastojen varsilla kuntien katuverkolla jo joidenkin vuosien ajan. Nyt pysäkkinäyttöjä asennetaan myös maanteiden pysäkeille ja ELY-keskuksen hankkiman joukkoliikenteen reiteille. Näyttöjä asennetaan Turun, Kaarinan, Paraisten, Paimion, Liedon, Auran, Ruskon, Raision, Maskun ja Mynämäen kuntien alueille. Föli-kuntien alueelle asennetaan lisää aikataulunäyttöjä. Lisäksi näyttöjä asennetaan niille Turun seudulla liikennöivien linjojen varsille, joilla sellaisia ei ole ollut ollenkaan. Uutena aikataulunäyttöjärjestelmän piiriin tulevat Paraisten, Paimion, Auran ja Masku, Nousiainen, Mynämäki –suunnat. Yhteensä uusia näyttöjä asennetaan pysäkeille 65 kappaletta. Nyt asennettavat aikataulunäytöt ovat ulkoasultaan vastaavia kuin Turun seudullisen viranomaisen (Föli) omistaman järjestelmän näytöt. Järjestelmät siirtävät tietoa keskenään, joten näytöt ilmoittavat molempien joukkoliikenteen viranomaisten vuorot silloin kun pysäkillä on sekä ELYn että Fölin hankkimaa liikennettä.

Matkustaja näkee näytöltä, koska seuraava linja-auto saapuu pysäkille. Ilmoitettu aika perustuu linja-autojen reaaliaikaiseen seurantaan. Jos linja-auto on myöhässä, asiakas näkee näytöltä, koska auto on saapumassa. Aikatauluinfo kertoo kaupunki- ja seutuliikenteen aikataulut. Markkinaehtoisen kaukoliikenteen aikatauluja, esim. Helsingin tai Tampereen suuntaan, näytöistä ei näe. Markkinaehtoisen liikenteen tietoja ei järjestelmään saada, koska viranomainen ei sääntele markkinaehtoisia vuoroja ja niiden aikatauluja. Markkinaehtoinen kaukoliikenne toimii aikataulutiedotuksen osalta itsenäisesti.

Pysäkkinäytöt toteutetaan osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-ohjelmaa. ELY-keskus vastaa näyttöjen asentamisesta ja kustannuksista. Kunnat ovat osallistuneet kustannuksiin katuverkolle asennettavien näyttöjen osalta. Järjestelmän asennukset pyritään saamaan valmiiksi parin viikon kuluessa. Järjestelmän tiedoissa voi esiintyä virheitä asennusten aikana, mutta ne pyritään korjaamaan ensi tilassa, jotta järjestelmä on toimintavalmis heti näyttöasennusten valmistuttua. 

Lisätiedot: Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenteen projektipäällikkö Markus Kivelä, p. 050 3963 107


Regional information