Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Reparationsentreprenaden på Storå bro framskrider enligt planerna (Mellersta Österbotten)

Reparationsarbetet på Storå bro vid Perho å längs riksväg 8 framskrider enligt planerna.

Brolocket får ytbeläggning torsdagen 17.10. Efter beläggningsarbetet styrs trafiken återigen till två körfiler och trafikljusen och omvägen för personbilstrafiken tas ur bruk för veckoslutet. För beläggningsarbetet finns dock väderreservation.

På bron utförs dock ännu arbeten som kräver att körfilerna stängs ända fram till slutet av oktober.  Trafikljusarrangemangen och omvägen för personbilstrafiken tas ännu i bruk på nytt under hela veckan 44 och under vecka 43 enligt behov.

 

Mer information

 • Jukka Ylimäki
   Broingenjör
   NTM-centralen
  Tfn 0400 265
 • Jouko Aaramaa
  Arbetschef
  Entreprenör Skanska Infra Ab
  Tfn 040 776 5120

Regional information