Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Observationerna av blågröna alger har ökat vid kusten, i insjöarna är situationen fortfarande lugn (landskapen i Österbotten)

Vecka 29 har blågröna alger (cyanobakterier) observerats på de officiella kontrollplatser som NTM-centralen i Södra Österbotten upprätthåller i Alajärvi, där den rikliga algblomning som startade i förra veckan fortsatte. I övrigt har inga blågröna alger rapporterats från insjöarna. Däremot har observationerna ökat i kustområdena. Medborgarobservationer har rapporterats från Bergöfjärden i Korsnäs, Pjelaxfjärden i Närpes och Korshamnsfjärden i Vasa. I Kastbälgen i Korsholm iakttogs synnerligen riklig algblomning.

Algläget kan förändras mycket snabbt beroende på väderförhållandena.  Varmt, soligt och lugnt väder gynnar blågröna alger. Förekomster av blågröna alger är ofta lokala och algblomning kan förekomma även på andra ställen än de ovannämnda områdena. Observationerna inom alguppföljningen beskriver läget på observationsplatsen endast vid den aktuella tidpunkten.

NTM-centralen i Södra Österbotten följer algsituationen på 27 officiella kontrollplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Observationer av blågröna alger kan rapporteras till alguppföljningstelefonen på nummer 0295 027 990. Man kan också själv spara observationer i Järvi-Meriwiki www.jarviwiki.fi.

 

Mer information:

  • NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon: 0295 027 990
  • Järvi-Meriwiki: www.jarviwiki.fi

Regional information