Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtajana jatkaa FT Maire Mäki (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston johtajaksi uudelle viisivuotiskaudelle (1.1.2020 - 31.12.2024) on nimitetty Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston nykyinen johtaja, filosofian tohtori Maire Mäki.

Maire Mäki on työskennellyt työ- ja elinkeinohallinnossa vuodesta 2001, jolloin hänet nimitettiin silloisen TE-keskukseen työvoimaosaston osastopäälliköksi.  Tätä ennen hän työskenteli mm ammattikorkeakoulun kehitysjohtajan tehtävissä. TE-keskuksen tehtävä muuttui organisaatiomuutosten myötä ELY-keskuksen työllisyys- ja yrittäjyys -yksikön päällikön tehtäviksi ja vuosina 2006 - 2007 Mäki toimi myös hallituksen politiikkaohjelman ohjelmajohtajana. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtajana Mäki on työskennellyt vuodesta 2013 alkaen. Toimiston toimialueena on koko maakunta ja henkilöstöä noin 250.

Maire Mäki.
Maire Mäki


Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) edistää työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä, toimeenpanee julkista työvoimapalvelua sekä tarjoaa työnantajapalveluita, yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alaisena viranomaisena. TE-toimiston johtaja vastaa työ- ja elinkeinohallinnon palveluiden tuloksellisuudesta ja TE-toimiston palvelulupauksen täyttämisestä, strategisesta johtamisesta alueen elinkeinojen ja työmarkkinoiden muutosten mukaisesti sekä TE-toimiston kehittämisestä. TE-toimiston johtaja raportoi ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajalle Petri Keräselle.

Lisätietoja:
Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 026 727


Regional information