Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pirkanmaan ELY-keskus jakoi vesiensuojeluun lähes 400 000 euroa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta yhdeksälle hankkeelle. Eri puolille Pirkanmaata sijoittuvat hankkeet saavat yhteensä noin 398 000 euroa.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman ensimmäiset avustukset on jaettu. Valtakunnallinen haku toteutettiin keväällä nopealla aikataululla. Tämä on todennäköisesti rajannut hakemusten määrää, koska hankkeilla tuli olla jo hakuvaiheessa riittävä valmius käynnistymiseen.

Pirkanmaan ELY-keskus myönsi avustusta noin 398 000 euroa. Avustettavia hankkeita on yhteensä yhdeksän ja ne sijoittuvat eri puolille Pirkanmaata. ELY-keskusten käytettävissä olevaan määrärahaan vaikuttivat hakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö osoitti määrärahat ELY-keskuksille, jotka jakoivat ne edelleen avustuksina.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma on tuonut merkittäviä lisämahdollisuuksia vesiensuojeluhankkeiden tukemiseen määrärahojen lisääntyessä. Avustuksiin on varattu vuosille 2019-2023 valtakunnallisesti 20 miljoonan euron määräraha, jonka ympäristöministeriö jakaa ELY-keskusten kesken hakemusten arvioinnin perusteella.

Hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioitiin hanketyypistä riippuen mm. kohdevesien tila ja se, oliko toimenpiteen tarve tunnistettu Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Tärkeää oli myös valmius hankkeen käynnistämiseen sekä toimenpiteiden merkitys alueen asukkaille ja virkistyskäytölle. Lisäksi arvioinnissa huomioitiin tulosten hyödynnettävyys muissa kohteissa sekä hankkeen vaikutusten seurantamahdollisuus.

Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ulkoisen kuormituksen vähentämisen lisäksi pinta- ja pohjavesien kunnostamista. Niin ikään tarvitaan yhteishankkeita kuntien, alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen kanssa.

Pirkanmaalla avustetut hankkeet ja tuen saajat:

  • Kuivasjärvi 2019-2021, Vatajanjoen ja Nivusjärven osavaluma-alueet (Parkano), Pro Kuivasjärvi ry
  • Kangasalan Kirkkojärven hoitokalastus (Kangasala), Kangasalan kaupunki
  • Vehkajärven hoitokalastuksen jatkaminen (Punkalaidun), Vehkajärven suojeluyhdistys ry
  • Röyhdänsalmen väylän niitto (Orivesi), Lopenselän suojeluyhdistys ry
  • Tampereen keskustajärvien kunnostus (Tampere), Tampereen kaupunki
  • Sikojoen kunnostus (Pirkkala), Pro Sikojoki Ry
  • Pirkanmaan pohjavesivaikutteisten purojen ja niiden eliöyhteisöjen tilan parantaminen (Pirkanmaa), Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
  • Längelmäveden vesikasvien poisto (Orivesi), Suomaseman osakaskunta
  • Vauhtia Vesienhoitoon II (Pirkanmaa), Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry

Lue lisää
www.ym.fi/vedenvuoro

Lisätietoja

Ylitarkastaja Anu Peltonen, [email protected], p. 0295 036 367
Vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen, [email protected], p. 0295 036 352
Vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen, [email protected], p. 0295 036 150


Regional information