Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Pirkanmaa pystyy Pariisiin - ELY-keskus solmi Yhteiskuntasitoumuksen (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus haluaa näyttää esimerkkiä, ja sitoutuu ottamaan ilmastoasiat huomioon kaikessa toiminnassaan - tavoitteena on edesauttaa Pariisin sopimuksen mukaisten ilmastotavoitteiden toteutumista Pirkanmaalla. Tahtotila sinetöitiin perjantaina 7.6. solmimalla kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus koko henkilöstön ilmastotyöpajassa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. Yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

- Kaikkeen ei yksi toimija voi vaikuttaa eikä kaikkia asioita yksin ratkaista, mutta ELY-keskuksessa voimme päättää tehdä kaikkemme, että ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät asiat etenevät. ELY-keskuksen viranomaiskoneisto on kiinni todella monessa maakunnan asiassa, ja selvittelemme parhaillaan ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa mitä kaikkea työmme ilmastonäkökulmasta tarkoittaa, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Vestala.

Ilmastotekoja niin virkatyössä kuin arjessakin

ELY-keskuksen ilmastotyön tavoite on, että jokainen työntekijä kokee ilmastoasian omakohtaiseksi ja tärkeäksi paitsi työssään, myös arjen valinnoissaan. ELY-keskus haluaa ensivaiheessa tukea erityisesti henkilöstön kestävää liikkumista mahdollistamalla mm. polkupyörien turvallisen säilytyksen ja hankkimalla virkapyöriä - myös sähköpyöriä - työmatkakäyttöön. Joukkoliikenteen käytön etumahdollisuudet tutkitaan.

- ELY-keskus on viranomaisena tekemisissä monien liikenneratkaisujen, mm. kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen edistämisen kanssa. Katsomme muitakin asioita sekä käyttäjän että laajemmin infran ja muiden rakenteiden näkökulmasta. Ilmastonmuutoksen ohella myös kiertotalouteen siirtyminen haastaa meitä miettimään, miten osaltamme olemme vaikuttamassa ja mahdollistamassa tarvittavia muutoksia kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, kertoo erityisasiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

 - Maatalouden tukien ja yritystukien kautta olemme muokkaamassa tapoja toimia erilaisilla yrityskentillä, ja yhdyskuntarakennetta tarkastelemalla olemme osaltamme mahdollistamassa helppoja arjen valintoja. Juuri tämä luo hyvän pohjan tarkastella ilmastokysymyksiä kokonaisuuksina ja myös katsoa tarvittaessa viranomaisina peiliin, Ingelin jatkaa.

Aluehallinnon ilmastotiekartta rakenteilla

ELY-keskuksen toiminta pohjautuu lähes 200 lakiin ja asetukseen, joten lainsäädännön läpikäyminen ilmastonäkökulmasta on yksi tärkeä yhteiskuntasitoumukseen liittyvä asia. Virkakoneiston sitouttaminen ilmastotoimiin on kuitenkin jo samalla otettavissa oleva askel - kaikessa tekemisessä on mahdollisuus tehdä edes vähän toisin jo nyt - ja kohta vielä vähän enemmän.

- Muun muassa näitä eri lakeja ja asetuksia läpikäymällä toteutetaan aluehallinnon ilmastotiekartta -hanketta, jossa keskitytään tarkastelemaan ELY-keskuksen omien tehtävien ilmastovaikuttavuutta, kertoo projektikoordinaattori Valeria Kerkkä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pienin askelin eteenpäin

Matkalla Pariisin tavoitteisiin on tärkeää huomioida, ettei ilmastokysymys ole erillinen saarekkeensa, vaan se liittyy oikeastaan kaikkeen ympärillämme olevaan. Välillä onkin tarpeen pienentää mittakaavaa ja konkretisoida ilmastotoimia käytännössä - yhteiskuntasitoumuksessamme tämä näkyy hyönteishotellihaasteena. ELY-keskus haluaa haastaa toimintaansa vaikuttavia tahoja mukaan sitoutumaan ilmastotavoitteisiin lahjoittamalla heille hyönteishotelleja.

- Hotellit toimivat hyönteisten apuna erityisesti kaupunkirakenteessa, mistä luontaiset piilo- ja talvehtimispaikat ovat huvenneet. Hyönteisillä on olennainen merkitys ekosysteemien toimintaan ja hotellit esimerkki muuttuvasta maailmasta ja tarvittavista uudenlaisista ratkaisuista - ilman pölyttäjiä emme kauaa pärjää. ELY-keskus haluaa sitoumuksellaan kertoa olevansa mukana pölyttämässä myös muita toimijoita kohti tärkeää Pariisin 1,5 asteen tavoitetta, kannustaa Ingelin.  

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Leena Vestala
  • erityisasiantuntija Soili Ingelin
  • projektikoordinaattori Valeria Kerkkä

Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Kestävän kehityksen Yhteiskuntasitoumus: www.sitoumus2050.fi 

Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan konkreettisin teoin. Yhteiskuntasitoumukseen kuuluu kahdeksan tavoitetta, jotka ohjaavat sen vision toteutumista. Tavoitteet käsittävät kestävän kehityksen ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin, terveyden ja kestävän talouden sekä kestävien elämäntapojen edistämisen näkökulmista. Toimenpidesitoumuksella toteutat yhtä tai useampaa yhteiskuntasitoumuksen tavoitetta.

Pariisin ilmastosopimus

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Pirkanmaalla tavoitteen saavuttamisen pohjaksi on laadittu selvityksiä siitä, millaisin toimin ja ponnistuksin siihen on mahdollista päästä maakunnan osalta. Tavoitetta pidetään haastavana mutta mahdollisena saavuttaa.


Regional information