Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Nolla kuolemaa 2018 – liikenneturvallisuustavoite saavutettu? (Kaakkois-Suomi)

Lappeenrannan seudulla ei kuollut yhtään ihmistä liikenneonnettomuuksissa vuonna 2018. Tämä on yksi seudun liikenneturvallisuustyön keskeisimmistä tavoitteista. Voidaanko siis todeta, että tavoite on saavutettu, keskittykäämme muihin asioihin?

Yhä paljon tehtävää liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 Lappeenrannan seudun liikenteessä loukkaantui 61 henkilöä, joten riskit kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin ovat edelleen suuret. Tämä vuonna seudulla on jo tapahtunut yksi kuolemaan johtanut onnettomuus. Siirrettävien nopeusnäyttötaulujen keräämien tulosten perusteella seudun taajamissa ajetaan erittäin suuria ylinopeuksia. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella oli vuonna 2018 Lappeenrannan seudulla neljä siirrettävän nopeusnäyttötaulun mittauspistettä. Pahimmassa kohteessa (Partakoskentie, Savitaipale) keskimääräinen ajonopeus on yli 10 km/h yli sallitun nopeusrajoituksen ja neljännes kuljettajista ajaa yli 20 km/h yli sallitun rajoituksen.

Liikenneympäristön kehittämiseen on liian vähän resursseja sekä kunnilla että valtiolla. Rakentamalla turvallisuutta pystytään siten parantamaan erittäin hitaasti, mikä korostaa liikennekäyttäytymisen kehittämisen tärkeyttä.

Me kaikki ikäännymme ja koko ajan syntyy uusia liikkujia. Siksi liikenneturvallisuusvalistusta tulee tehdä jatkuvasti ja kaikille ikäryhmille. Seudun kunnissa toimivat liikenneturvallisuustyöryhmät, jotka koordinoivat eri ikäryhmille kohdennettavia toimenpiteitä. Kuntien liikenneturvallisuustyössä on eri hallintokuntien edustajien ohella mukana muun muassa Liikenneturva, ELY-keskus, pelastustoimi ja poliisi.

Painopiste työikäisten liikennekasvatuksessa

Keskeisenä tavoitteena on liittää liikenneturvallisuustyö luontevaksi osaksi olemassa olevia toimintoja. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa liikennekasvatus on jo hyvin sisällä. Nuoria pyritään tavoittamaan esimerkiksi erilaisten tapahtumien yhteydessä, kun taas ikääntyneille järjestetään mm. ajokuntoon liittyvää informaatiota erilaisiin tilaisuuksiin.

Haasteellisin ja samalla suurin ryhmä ovat työikäiset, joka on valittu Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuustyössä lähivuosien painopistekohderyhmäksi. Julkisen sektorin työnantajat ja työntekijät toimivat esimerkkeinä. Kuntien työntekijöille toteutetaan vuoden 2019 aikana työmatkaliikennekyselyt, joiden pohjalta mietitään toimenpiteitä. Myös koulujen ja päiväkotien saattoliikenteeseen mietitään uusia ratkaisuja. Tavoitteena on lisätä jalankulkua, pyöräilyä ja liikennepalveluiden käyttöä sekä välttää niin sanottua turhaa henkilöautoilua lyhyillä matkoilla.

Liikenneturvallisuustyö tukee myös terveys- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista

Liikkumisen muutos ja päästövelvoitteet tuovat liikennekasvatukseen oman mausteensa. Tämä koskee erityisesti 18-65 -vuotiaita. Liikkumistapojen ohjaaminen ilmastoystävällisiin tapoihin parantaa myös liikenneturvallisuutta, sillä henkilöautojen ja päästöjen määrä vähenee mm. keskusta-alueilla. Jalankulun ja pyöräilyn lisääminen tuo myös merkittäviä terveyshyötyjä.

Kuntien liikenneturvallisuustyö on valjastettu tukemaan viisaita valintoja. Niin turvallisuus, ilmastoystävällisyys kuin terveyskin lähtevät arjen pienistä valinnoista, joita tehdään joka päivä. Vastuu on meillä kaikilla, erityisesti pienten lasten vanhemmilla.

Lisätietoja:

- Sonja Lehtonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 385
- Ari-Pekka Meuronen, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 358 1443
- Tommy Vesterlund, Lemin kunta, puh. 040 015 0651
- Erik Forsten, Luumäen kunta, puh. 040 844 5593
- Vesa Roiko-Jokela, Savitaipaleen kunta, puh. 040 055 8063
- Samuli Kakko, Taipalsaaren kunta, puh. 040 774 9252
- Tarja Korhonen, Liikenneturva, puh. 020 728 2369

Liiteaineistoja:

- Vuoden 2018 onnettomuusyhteenveto (pdf 2 Mt)
- Nopeusnäytöt, näyttödatan analysointi 2018 (pdf 65 Kt)


Regional information