Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Samarbetet för Närpes å firar 20 år (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Samarbetet för Närpes å firas med en resa längs ån och dess sjöar torsdagen 13 juni. I slutet av maj, närmare bestämt 28 maj, hade det gått exakt 20 år sedan deklarationen för Närpes å skrevs under av Närpes, Jurva, Metsä-Botnia och Västra Finlands miljöcentral. Mycket har ändrats sen dess och nu är det Närpes, Kurikka, Kaskö, Metsä Board Abp, och NTM-centralen för Södra Österbotten som står som samarbetsparter i deklarationen som förnyades år 2010.

Utredningar och konkreta åtgärder

En viktig del i samarbetet är att sprida information och föra dialog om aktuella frågor inom olika delar av området som sträcker sig från Jurva i Kurikka till mynningsområdet i Närpes. I början av samarbetet gjordes många utredningar och informationskampanjer för att på sikt förbättra tillståndet i ån. En viktig åtgärd var forsrestaureringarna i Lillån i Övermark som visat sig lyckas över förväntan.  – Lillån är ett fint exempel på vad man kan uppnå genom en kombination av både praktiska restaureringsåtgärder i vattendraget och vattenvårdsinsatser på omkringliggande markområde, påpekar Vincent Westberg sakkunnig inom vattenvården på NTM-centralen. I båda fallen är markägarnas och olika intressegruppers aktivitet viktig.

En å i förvandling

Närpes å har kommit en bra bit på vägen i sin förvandling från kloak till resurs. Frågor gällande Närpes å är nu mer aktuella än någonsin i och med de utmaningar vi ställs inför i form av bl.a. torka och översvämningar, men även behov av rekreation och återhämtning i naturen.

Stadsdirektörerna Hans-Erik Lindqvist (Närpes) och Anna-Kaisa Pusa (Kurikka) är eniga om att man från samarbetsparternas sida fortsättningsvis önskar understöda aktivitet för ån och dess sjöar, exempelvis åtgärder för att minska erosion, avlägsna främmande arter, minska översvämningsrisker, förbättra fiske och vattenkvalitet samt förbättra rekreationsmöjligheter. Arbetsgruppen hjälper gärna dem som har idéer och förslag på åtgärder att komma vidare och förverkliga dem.

Utvecklar möjligheter och ökar miljömedvetenheten

Syftet med samarbetet för Närpes å är att utveckla åns möjligheter för rekreation och bosättning, tillföra ny kunskap om ån, öka miljömedvetenheten och genomföra projekt. Dessutom understöds åtgärder för att göra det möjligt för fisken att vandra upp i ån och för att genomföra restaureringar. Vattenvård och hantering av översvämningsrisker är också centrala i samarbetet för Närpes å.

Samarbetsorganet för Närpes å består av en ledningsgrupp, en arbetsgrupp och tre temagrupper. I lednings- och arbetsgrupperna ingår representanter för Närpes, Kurikka, Kaskö, Metsä Board och NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser. Årligen ordnas information- och diskussionsmöten där aktuella ärenden behandlas.

Lär dig mer om ån och dess intressanta objekt:

För mer information kontakta arbetsgruppen för samarbetet för Närpes å:

  • Anna Bonde (NTM-centralen i Södra Österbotten), anna.bonde(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 027 777
  • Miia Salonen (Kurikka) miia.salonen(at)kurikka.fi, tfn 050 362 9543
  • Anna-Maria Mattfolk (Närpes), anna-maria.mattfolk(at)korsholm.fi, tfn 050 336 5013
     

Kuvituskuva / Illustrationsbild


Regional information