Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Mt 837 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Oulujoki – Saapponin liittymä, Utajärvi (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut kevyen liikenteen väylän parannustyöt väylällä Oulujoki– Saapponi 15.7.2019. Urakoitsijana toimii Maanrakennus J. Päkkilä Oy. Hankkeen rahoittaa Utajärven kunta ja rakennuttaa Ely-keskus. Urakka valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja liikenneturvallisuutta.
Suunnittelualue sijaitsee n. 0,5 km Utajärven kunnan keskustaajaman itäpuolella. Alue sijoittuu Oulujoen itäpuolelle välille Oulujoki – Saapponin kadun liittymä. Hankkeen kokonaispituus on 0,34 km. Lisäksi koko mt 837 suunniteltavalla tieosuudella uusitaan valaistus ja siirretään nykyistä linja-autopysäkkiä. Tien nopeusrajoitus alennetaan 60 km/h -> 40 km/h.

Suunnittelualueella kevyen liikenteen turvallisuus on nykyisin puutteellinen, koska kevytliikenne joutuu kulkemaan maantien kapealla pientareella. Maantien ylittäminen Saapponin liittymässä aiheuttaa vaaratilanteita, koska ylityspaikkaa on autoilijoiden vaikea havaita.

Hankkeen keskeisin tavoite on parantaa kevyen liikenteen olosuhteita ja turvallisuutta muodostamalla jatkuva kevyen liikenteen yhteys keskustasta Saapponinkadulle ja läheiselle asuinalueelle sekä parantaa maantien kevyen liikenteen ylityspaikkaa Saapponin liittymässä.


Lisätietoja:


Projektipäällikkö Pirkko Ylitalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-Keskus, puh. 0295 038 290, [email protected]

 


Regional information