Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Maatalouden investointeja rahoitetaan loppuvuoden ajan kansallisella rahoituksella (Etelä-Savo)

Manner–Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 on varattu tietty EU-rahoituskehys maatalouden investointi- ja aloitustukiin. Ohjelmakauden loppua kohden EU:n rahoituskehys on käymässä vähiin, mutta kansallista kehystä on vielä sitomatta. Tarvetta rahoitukselle on, koska maatalouden investoinnit ovat lisääntyneet viime vuosina koko maassa.

Ratkaisuna maatalouden ongelmalliseen rahoitustilanteeseen lypsy- ja nautakarjatalouden investoinnit on 8.10.2019 voimaan tulleella asetuksella siirretty kokonaan kansallisesti rahoitettaviksi. EU-osarahoitteisiksi jäävät edelleen sika- ja lihasiipikarjatalouden, kasvihuonetuotannon, energiatuotannon ja maataloustuotteiden myyntikunnostuksen investoinnit sekä tuotantorakennusten parantamista ja ympäristön tilaa edistävät investoinnit. EU:n rahoitusosuus näissä on 42 prosenttia tuen määrästä. Nautakarjatalouden lisäksi kokonaan kansallisesti rahoitetaan lukuisa määrä muita maatalouden investointitukikohteita.  

Valtion talousarvion mukaisesti maatalouden investointitukiin käytettävää kansallista rahoitusta on lisätty Maatalouden kehittämisrahasto Makeraan yhteensä 25 milj. euroa. Tarkoituksena on saada rahoitettua 16.3.-15.10.2019 vireille tulleet hyväksyttävissä olevat tukihakemukset. Tämä kohdentamisasetuksen muutos koskee vain vuotta 2019. Ellei muuta ilmene, ensi vuoden tammikuun puoliväliin jatkuva vuoden viimeinen valintakierros rahoitetaan normaalisti EU-osarahoitteisena vuoden 2020 uusista varauksista.

Etelä-Savoon kansallista rahoitusta vajaa miljoona

Myös Etelä-Savossa maatalouden investoinnit ovat hyvässä vauhdissa ja rahoitusvaraukset vähissä. Etelä-Savo on saamassa kansallisen rahoituksen lisäyksestä vajaa miljoona euroa. Jäljellä olevat varaukset huomioon ottaen on arvioitu niukasti selviydyttävän kuluvan vuoden investointi- ja aloitustukien rahoituksesta. Mikäli rahoituskehys ei riitä, ELY-keskuksessa saatetaan joutua pisteytyksen perusteella hylkäämään muutoin hyväksyttävissä olevia hankkeita. Viljelijällä on tällöinkin mahdollisuus hakea tukea uudelleen seuraavalla valintajaksolla.

EU-rahoitusta sidottu etupainotteisesti

Maatalousinvestointien rahoituskehykset ehtivät jo loppua useiden ELY-keskusten alueilla. Jotta maatalouden EU-rahoitusosuus tulisi hyödynnettyä täysimääräisesti ohjelmakauden aikana, sen rahoituskehystä on sidottu investointitukipäätöksiin etupainotteisesti jo noin 80 prosenttia. Kansallisen rahoituksen sidonta-aste on 40 prosenttia. EU:n ja kansallisen tuen osuuksista voidaan säätää kansallisesti, kuten nyt on tehty, mutta tukikohteet ja tukitasot on määritetty ohjelmassa, joten niiden muuttaminen on vaikeampaa.

Linkki:

Lisätietoja:

Maaseutuasiantuntija Mikko Ukkonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 100, mikko.ukkonen(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi

 


Regional information