Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Leena Gunnar on valittu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajaksi (Kaakkois-Suomi)

Valtioneuvosto on määrännyt Leena Gunnarin jatkamaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajana ajalla 1.1.2020–31.12.2024.

Valtioneuvosto on määrännyt yhdentoista ely-keskuksen ylijohtajat ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024.
Ylijohtajan tehtävään määrätään yksi ELY-keskuksen vastuualuejohtajista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Hän hoitaa tehtävää oman toimensa ohella.

Ylijohtaja vastaa keskusten toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. Keskusten tehtävä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Niitä ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, Väylävirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäasiainministeriö.

Lisätietoja:
Kehitysjohtaja Outi Ryyppö, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 064 150
Neuvotteleva virkamies Marko Laiho, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 064 215. 


Regional information