Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Lanakoski bro i Padasjoki förnyas – trafiken dirigeras till en omväg måndagen den 8 juli kl. 9

Porraskoskentie (väg 14158) i Padasjoki stängs för trafik på grund av reparationsarbeten på Lanakoski bro. Under denna tid dirigeras fordonstrafiken till en omväg via Neroskulmantie och Padankoskentie. Omvägens längd är 18,5 km.

Porraskoskentie stängs för trafik vid Lanakoski bro som ligger mellan Ojalantie och Koppelsaarentie måndagen den 8 juli 2019 kl. 9.00 och öppnas för trafik senast torsdagen den 11 juli 2019 kl. 9.00. Om arbetet blir klart tidigare öppnas vägen.

Cykel- och gångtrafiken dirigeras förbi byggarbetsplatsen längs en tillfällig rutt.

 

Ytterligare information:

  • Entreprenör: Kreate Oy, Niko Malinen, tfn 040 770 5564
  • Tillsynskonsult: Siltainsinöörit TH Oy, Timo Turunen, tfn 045 126 9961
  • Projektchef: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, Terhi Siltanen, tfn 040 733 7816.


Regional information