Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Itä-Suomen koululaiset liikenteen tarkkailijoina (Itä-Suomi)

Vuoden 2019 aikana Itä-Suomen kouluissa toteutettiin liikenteen tarkkailukampanjaa opettajien johdolla. Tarkkailut liittyivät mm. turvalaitteiden käyttöön, autoilijoiden käyttäytymiseen tai liikennesääntöjen noudattamiseen yleisesti. Tarkkailuissa tehtiin paljon mielenkiintoisia havaintoja ja tuloksista keskusteltiin yhdessä luokissa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja kuntien yhteisessä Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija-hankkeessa toteutettiin liikenteen tarkkailukampanja, jossa kannustettiin opettajia tekemään liikenteen tarkkailua oppilaiden kanssa osana oppituntia. Tavoitteena oli saada luokat havainnoimaan erilaisia asioita liikenteessä ja keskustelemaan liikenneturvallisuudesta konkreettisen tekemisen avulla. Tarkkailuihin osallistui sekä ylä- että alakoulujen luokkia ja opettajille tarjottiin taustatueksi valmiita materiaaleja ja ohjeistusta.

Liikennekasvatusta tarkkailemalla ja keskustelemalla

Tarkkailuun osallistui yhteensä 16 koulua Pohjois-Savosta, Etelä-Savosta ja Pohjois-Karjalasta, ja samasta koulusta osallistui yleensä useita luokkia. Yleisimmin tarkkailtiin pyöräilykypärän tai heijastimen käyttöä sekä autoilijoiden käyttäytymistä ja ajonopeuksia erimerkiksi suojateiden läheisyydessä. Tarkkailuihin liittyvissä keskusteluissa muun muassa pohdittiin, miksi kypärän käyttö on tärkeää ja miksi osa pyöräilijöistä ei sitä käytä. Myös autoilijoiden käyttäytyminen herätti keskustelua; suojatiellä ei aina anneta tilaa tietä ylittäville jalankulkijoille ja ajonopeudet ovat toisinaan suuria.

Liikenneasiat voi liittää moneen oppiaineeseen

Tarkkailussa ja tulosten käsittelyssä harjoiteltiin myös matematiikkaa, kun laskentaa tehtiin tukkimiehen kirjanpidolla ja tuloksista laskettiin mm. kypärää käyttäneiden osuuksia kaikista havaituista pyöräilijöistä. Eräässä koulussa tarkkailut tehtiin fysiikan tunnilla ja laskettiin ajan ja matkan avulla autoilijoiden nopeudet. Toisessa puolestaan tehtiin tilastomatematiikan tunnilla paritöinä liikenteeseen ja turvallisuuteen liittyvät kysely- tai laskentatutkimukset. Liikennekasvatus on siten mahdollista liittää moneen eri oppiaineeseen. Opettajat sovelsivatkin ilahduttavasti ohjeita ja tekivät tarkkailuista omalle ryhmälleen sopivia. 

Kampanja koettiin varsin onnistuneeksi sekä järjestäjätahon että opettajilta saadun palautteen perusteella. Tehtävä oli oppilaille mielekäs ja innostava. Kokemuksen perusteella kampanja päätettiin toteuttaa uudelleen ensi vuonna.

Kaikkien osallistuneiden luokkien kesken arvotiin kaksi lahjakorttia, jotka menivät Puumalan yhtenäiskoulun 4. luokalle ja Mikkelin lyseon koulun 8A luokalle. 


Osallistuneet koulut ja luokat:

Tervon yhtenäiskoulu, 8. ja 9.lk
Kuopio, Vehmasmäen koulu, 3.lk
Lieksan keskuskoulu, 6B
Vieremä, Kirkonkylän koulu, 9. luokat
Lapinlahti, Nerkoon koulu, 3-4. luokat
Lieksan keskuskoulu, 6B ja 3.lk
Mikkeli, Päämajakoulu, 3B
Savonlinna, Pihlajaniemen koulu 3 lk.
Puumalan yhtenäiskoulu, 2 lk, 4 lk. ja 8 lk
Mikkelin yläkoulu, sairaalaopetus 7-9. luokat
Savonlinna, Mertalan koulu, 8D lk
Mikkelin lyseon koulu, 8A lk
Heinävesi, Otto Kotilaisen koulu, 4a lk
Joensuu, Utran koulun 4A lk
Joroisten yhtenäiskoulun 2A luokka
Kontiolahden kirkonkylän koulun 5A lk
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu, Joensuun yksikkö 3. lk

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus

Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen
p. 0295 026 729, kyllikki.komulainen(at)ely-keskus.fi


Regional information