Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Hämeen ELY-keskus jakoi rakennusperinnön hoitoavustuksia (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaan harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat ELY-keskuksesta hakea yksityiset omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt. Hämeen ELY-keskus suuntasi vuoden 2019 sekä edelliseltä vuodelta käyttämättä jäänyttä avustusta ensisijaisesti yksityisille omistajille.

Valtion talousarvion momentin 35.20.64 mukainen rakennusperinnön hoitoavustus on harkinnan-varainen valtionavustus. Sitä voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt, pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostaminen. Avustusta voi saada myös kulttuurihistoriallisten kohteiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Määrärahaa käytetään pääasiassa yksityisten omistajien avustamiseen.

Avustuksia haettiin vuoden 2019 hakukierroksella Hämeen ELY-keskuksesta yhteensä 537 795 euroa. Hakemuksia tuli Kanta-Hämeen alueelta 13 kpl ja Päijät-Hämeestä 15 kpl.

Hämeen ELY-keskus asetti rakennusperinnön hoitoavustushakemuksia käsitellessään etusijalle kohteet, jotka sijaitsevat valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY) ja joiden korjaussuunnitelma on selkeästi avustuksen tavoitteita tukeva. Kohteiden valinnassa pyrittiin lisäksi tuen vaikuttavuuteen siten, että joukossa on keskenään erilaisia kohteita käyttötarkoituksen, iän ja rakennustyypin osalta, ja että tuki kohdentuu alueellisesti mahdollisimman tasaisesti kahteen maakuntaan. Lähes kaikki hakemukset täyttivät avustuksen ehdot, joten määrärahan jakaminen kaikkien hakijoiden kesken olisi johtanut vaikutuksiltaan mitättömiin avustussummiin.

 

Rakennusperinnön hoitoavustukset vuoden 2019 määrärahoista Päijät-Hämeen alueelle

 1. Tanska, Leena, Heinola, vapaa-ajan rakennuksen hirsirungon muovisideaineisen maalin poisto kuivajääpuhalluksella sekä maalaus keittomaalilla, 4 000 €.
 2. Hollolan Kotiseutuyhdistys, Hollola, museorakennuksina toimivien, arvokkaalla maisema-alueella sijaitsevien, kirkkoherran entiseen virkataloon kuuluvien rakennusten huopakattojen uusiminen, 5 000 €.
 3. Konttinen, Jukka, Kärkölä, entisen kansakoulun, nykyisen asuinrakennuksen katon korjaus ja savupiipun kunnostus, 4 000 €.
 4. Lintunen, Terttu, Lahti, pienkerrostalon julkisivun kunnostaminen, 4 000 €.
 5. Leppänen, Tuija, Lahti; merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä sijaitsevan asuin-rakennuksen maalaamiseen sekä rännien kunnostamiseen 3 000 €.
 6. Virtanen Maarit, Orimattila, vapaa-ajan asuntona toimivan tilan päärakennuksen tiilikaton, hormien ja ikkunoiden kunnostamiseen 4 000 €.
 7. Siikala, Antti, Orimattila; nykyisin asuinkäytössä olevan entisen emäntäkoulun koulutusraken-nuksen ikkunoiden kunnostamiseen 3 000 €.

 

Rakennusperinnön hoitoavustukset vuoden 2019 määrärahoista Kanta-Hämeen alueelle

 1. Hietalahti, Niina, Hämeenlinnan Kalvola, asuinrakennuksen tiilikaton kunnostamiseen alku-peräistä vastaavalla katteella, savupiippujen kunnostamiseen sekä katon tuuletuksen rakentamiseen 4 000 €.
 2. Metsola, Jarno, Riihimäki, merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä sijaitsevan vanhan paloaseman tiilikaton kunnostamiseen ja piha-alueen palauttamiseksi alkuperäiseen kuntoon, 4 000 €.
 3. Valtonen, Matti, Riihimäki, merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä sijaitsevan asuin-rakennuksen kunnostamiseen ja seinien punamultamaalauksen uusimiseen, 3 000 €.

 

Rakennusperinnön hoitoavustukset vuoden 2018 määrärahoista

 1. Asunto Oy Hämeenlinnan Pikkutori, Hämeenlinna, merkittävässä rakennetussa kulttuuri-ympäristössä sijaitsevan asunto-osakeyhtiön rakennusten kunnostamiseen 5 000 €.
 2. Jäntti, Jorma ja Outi, Hämeenlinnan Hauho, merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä sijaitsevan vapaa-ajan asunnon kunnostamiseen, 3 500 €.
 3. Mesiä, Sami, Hollola, asuinrakennuksen ja aitan kunnostamiseen 3 000 €.
 4. Ranne, Katriina, Lahti, merkittävässä rakennetussa kulttuuriympäristössä sijaitsevan asuinrakennuksen kunnostamiseen ja pihan muokkaamiseen suojelukaavaan sopivammaksi 2 500 €.

 

Kielteiset rakennusperinnön hoitoavustuspäätökset

Määrärahan vähyydestä johtuvia kielteisiä päätöksiä annettiin yhdeksän (9) kpl. Muita hylkäämisperusteita oli

 • kunnostushankkeen aloittaminen ennen avustushakemuksen lähettämistä,
 • hakija peruuttanut hakemuksen,
 • Museovirasto myöntänyt vuonna 2019 avustusmäärärahaa kohteisiin, joihin oli haettu avustusta myös Hämeen ELY-keskukselta ja
 • puutteellinen hakemus, johon ei saatu täydennystä useista ELY-keskuksen pyynnöistä huolimatta.

 

Lisätietoja:

Suunnittelija Pirjo Nordenswan, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 156, pirjo.nordenswan(at)ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Kirsti Nieminen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 210, kirsti.nieminen(at)ely-keskus.fi.

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Regional information