Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ehdotusapurilla voit testata ennakkoon tienpidon ja liikenteen kehitysehdotusten toteutusmahdollisuuksia

Tienpidon tai liikenteen kehitysehdotuksen tekeminen on nykyisin vaivatonta Palauteväylän kautta. ELY-keskukset saavatkin tienkäyttäjiltä vuosittain n. 1500 erilaista kehitysehdotusta. Olemme nyt kehittäneet Ehdotusapuri -arviointityökalun, jolla voi testata etukäteen oman kehitysehdotuksen realistisia toteutumismahdollisuuksia.

Ehdotusapuriin on koottu tietoa eri toimenpiteiden yleisistä toteutusmahdollisuuksista, sillä kaikkien ehdotusten toteuttaminen ei ole mahdollista. Useimmiten syynä on rahoituksen puute tai ettei kyseinen toimenpide sovi ehdotettuun liikenneympäristöön. Esimerkiksi tiedossa olevia parannustarpeita on jo nyt paljon jonossa odottamassa rahoitusta. Toisaalta pienempienkin toimenpiteiden toteutuminen edellyttää liikenneympäristöön liittyvien kriteerien täyttymistä.  

Olemme havainneet, että emme ole tarjonneet asiakkaille tarpeeksi tietoa, millaisia ehdotuksia on mahdollista toteuttaa tai millaisin reunaehdoin eri toimenpiteitä toteutetaan. Olemme nyt avanneet enemmän toimintatapojamme ja pyrkineet kertomaan niistä ymmärrettävällä yleiskielellä ilman ammattitermejä. 

Ehdotusapuri tarjoaa tietoa ja mahdollisuuden arvioida jo ennen ehdotuksen tekemistä sen toteutusmahdollisuuksia. Toivomme, että tienkäyttäjät hyödyntävät tätä mahdollisuutta ja saamme sitä kautta vähennettyä sellaisia kehitysehdotuksia, mitä ei ole mahdollista toteuttaa. Uskomme, että tienkäyttäjät saavat nyt parempaa palvelua, kun tieto löytyy heti itsepalveluna verkosta. Tehostamme samalla myös omaa toimintaamme.

Tutustu Ehdotusapuriin vaikka et olisikaan tekemässä kehitysehdotusta. Sieltä löytyy paljon yleistä tienpitoon ja liikenteeseen liittyvää tietoa.


Regional information