Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Specialinspektioner utförs på bron över Åköström (Österbotten)

Specialinspektioner görs på bron över Åköström längs landsväg 749 i Karleby 16–17.10.2019. Vid bron stängs en körfil i taget för trafik under tiden som inspektionen pågår. Trafiken styrs då med trafikljus. Inspektionerna utförs av WSP Finland Oy.

Mer information

Jukka Ylimäki
Broingenjör
NTM-centralen
Tfn 0295 027 763


Simo Kettunen
WSP Finland Oy
Tfn  0405023147


Regional information