Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Gemensam översvämningsövning stöder kommande verkliga situationer – projektet med översvämningsinformation tar slut (Landskapen i Österbotten)

Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar går mot sitt slut och projektet ordnade en gemensam översvämningsövning för myndigheterna 15.5.2018 i Kurikka. I övningen deltog utöver NTM-centralen i Södra Österbotten även Österbottens, Södra Österbottens samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, Översvämningscentret, områdets kommuner, Räddningsinstitutet och Frivilliga räddningstjänsten.

Övningsdagen bestod av tre delar. Under förmiddagen gick man igenom de olika aktörernas uppgifter och ansvar under översvämningar. Räddningsverken, NTM-centralen, Översvämningscentret, Kurikka stad och Frivilliga räddningstjänsten presenterade genom konkreta exempel sin verksamhet under översvämningar.

På eftermiddagen inleddes praktiska övningar. Räddningsverken övade på att skydda specifika objekt med hjälp av tillfälliga översvämningsväggar. Den orangefärgade översvämningsbommen fylls med vatten och med hjälp av den kan man bygga en ca 45 cm hög vall för att skydda objekt som hotas av översvämning. Under de senaste åren har både Österbotten och Södra Österbottens räddningsverk skaffat sammanlagt ca tre kilometer tillfällig översvämningsvägg.

Kommunerna, Översvämningscentret och NTM-centralen övade på att skapa lägesbilden för störningssituationen, utarbeta prognoser och kommunicera under en översvämningssituation som snabbt förändras. Precis som i verkliga sammanhang deltog en del av personerna i övningen via videolänk. Det var utmanande att det samtidigt pågick många saker som fordrade snabba reaktioner. Möjligheten att på förhand öva inför en störningssituation ger å andra sidan säkerhet i verksamhetssätten. Dessutom provade man att underhålla en lägesdagbok som var gemensam för flera organisationer och försöket var lyckat.  

Den gemensamma översvämningsövningen fungerade även som avslutningsevenemang för projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar. I projektet har man i drygt två år fördjupat sig i att effektivera översvämningsinformationen och invånarnas egen beredskap på NTM-centralen i Södra Österbottens område. Under arbetets gång har översvämningsinformationens rutiner förbättrats både när det gäller externa och interna kommunikationskanaler. Bland de externa kanalerna finns Twitter-kontot @tulvatpohjanmaa och varningstjänsterna för översvämningar. Varningstjänsterna bygger på textmeddelanden (SMS) och gäller invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv samt Lappfjärds centrum. Inom projektet har man också ordnat informationskvällar för invånarna och informerat om egen beredskap inför översvämningar. De uppdaterade rutinerna för översvämningsinformation kommer att övergå från projektet till NTM-centralen i Södra Österbottens normala kommunikation inför eventuella kommande översvämningar.

Tilläggsuppgifter:

  • Projektchef Satu-Mikaela Burman, NTM-centralen i Södra Österbotten, 0295 027 646

Regional information