Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2018 (Kaakkois-Suomi)

Työttömyyden väheneminen näkyy kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa ja kunnissa. Suhteellisesti kehitys oli suotuisinta Imatran seudulla, jolla myös työpaikkojen määrä kasvoi eniten. Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuun lopussa 36 prosenttia vuoden takaista vähemmän. Myös nuorten työttömien määrä pieneni.

Kaakkois-Suomessa oli marraskuun lopussa 14 861 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 364 henkilöä
(- 18,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 16,8 prosenttia ja Etelä-Karjalassa 20,8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömänä oli 229 362 henkilöä eli 15,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,7 prosenttia.

Työttömien määrä väheni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kehitys oli suotuisinta Imatran seudulla, jolla työttömiä oli 548 vähemmän (- 21 %) kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa, eniten Lappeenrannassa (- 878 henkilöä), Kouvolassa (- 822 henkilöä) ja Kotkassa (- 594 henkilöä). Myös Haminassa (- 241) ja Imatralla (- 407) lasku oli selkeää. Korkein työttömyysaste oli Rautjärvellä sekä Kotkassa (13,1 %) ja matalin Taipalsaarella (6,8 %).

Työttömien määrä oli vähentynyt kaikissa ikäryhmissä sekä kaikissa ammattiryhmissä ja lähes kaikilla koulutusasteilla. Eniten työttömyys laski rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä
(- 778 henkilöä). Vähennys oli suurta myös palvelu- ja myyntityöntekijöillä (- 643 henkilöä).

Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuun lopussa 36 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömien määrä väheni 8 prosentilla.

Uusia avoimia työpaikkoja 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun aikana avoinna 1 510 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 5 prosenttia (68) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi Imatran seudulla 35 prosentilla ja Kouvolan seudulla 18 prosentilla. Kotkan-Haminan seutukunnassa uusia avoimia työpaikkoja oli 8 prosenttia vähemmän ja Lappeenrannan seutukunnassa 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.  Valtakunnallisesti uusia avoimia työpaikkoja oli 9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, vartijoille, myyntiedustajille, kiinteistöhuollon työntekijöille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät nousivat

Marraskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 8 266 henkilöä, 1 prosentti enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiaste oli 35,7 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä (noin 23 100) pieneni noin 3 300 henkilöllä viime vuodesta. Palkkatuella työllistettyjä oli marraskuun lopussa yhteensä 1 792. Luku on noin 4 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Työllistetyistä 63 prosenttia oli yksityisen sektorin, 35 prosenttia kuntien ja 2 prosenttia valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, marraskuu 2018 (pdf)


Regional information