Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Pohjanmaan alueen säännöstelyaltailla vesipinnat laskussa ja jokiuomissa virtaamat pieniä (Pohjois-Pohjanmaa)

Vähäsateisen alkukesän jälkeen Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen vesistöalueilla säännösteltyjen järvien vesipinnat ovat monin paikoin kesäaikaisen virkistyskäytön kannalta alle suositusrajan.

Järvialtaiden vesitilanne on kuitenkin sateiden niukkuuteen nähden kohtuullinen. Järvien virkistyskäyttö vaikeutuu, mikäli kuiva kausi pitkittyy.

Myös jokiuomissa vedenpinnat ovat alhaalla ja virtaamat pieniä. Minimivirtaamien juoksuttamisessa noudatetaan säännöstelylupien mukaisia vaatimuksia.

Säännösteltyjen järvien vedenpintoja tai jokiuomien virtaamia ei voida nostaa ilman runsaita sateita.

Lisätietoja:
Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, timo.hampinen(at)ely-keskus.fi, puh. 050 396 3006
Vesistöyksikön päällikkö Timo Yrjänä, timo.yrjana(at)ely-keskus.fi, puh. 029 503 8444


Regional information