Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Valtatie 27 (Savontie), radan eteläisen ylikulkusillan suunnittelu, Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 27 (Savontie) välille Valtakatu - Ratakatu Ylivieskassa. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Ylivieskan kaupungin ja Liikenneviraston kanssa.

Toimenpiteet sijoittuvat valtatielle 27 Savarin alueelle. Suunnittelutyöhön sisältyy valtatien 27 linjauksen muutos noin 600 m matkalta ja uuden radan ylikulkusillan suunnittelu sekä uuden sillan aiheuttama välttämättömän raidesuunnittelu sillan kohdalla.

Hankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Suunnittelutyö käynnistetään kesällä 2017. Hankkeesta pidetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus alkuvuodesta 2018, josta ilmoitetaan erikseen. Tiesuunnitelma valmistuu toukokuun 2018 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Ylivieskan kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu lokakuun 2018 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 6,0 M€ (alv 0%). Hanke pyritään toteuttamaan erillisrahoituksella lähivuosien aikana.

Lisätietoja:
Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 259
Vt. kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustonen, Ylivieskan kaupunki, puh. 044 429 423,
Projektipäällikkö Merja Sivonen, Ramboll Finland Oy, puh.0400 876 465


Regional information