Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pomarkunjoen sillan purkutyöt alkaneet (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut Pomarkunjoen sillan purkutyöt 19.6.2017. Työt alkavat porapaaluperustaisen työsillan rakentamisella kivisillan viereen. Työsillan valmistumisen jälkeen rakennetaan tuentarakenteet vanhan sillan alle, minkä jälkeen päästään tekemään varsinainen kivisillan purkutyö. Kivet puretaan sillalta yksi kerrallaan dokumentoidusti. Kiviset siltarakenteet laserkeilataan ala- ja ylläpuolelta purkutyön eri etenemisvaiheissa. Näin saadaan sillan muoto ja kivien asento dokumentoitua ja näin pystytään rakentamaan uusi silta saman näköiseksi. Purkutyöt valmistuvat syksyllä 2017. Syksyllä aloitetaan myös uuden sillan tiesuunnitelman laatiminen. Liikenne kulkee varasillan kautta, mutta vanhan sillan purkutöistä saattaa aiheutua ajoittaista haittaa liikenteelle työmaalla liikkuvien koneiden ja autojen vuoksi.

Pääurakoitsijana purkutöissä toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA   

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Jari Nikki, p. 0400 821 596 ja Ari Salo, p. 0400 510 391

- Destia Oy: työmaapäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti, p. 040 167 8797


Regional information