Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Inga blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

På kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område har ännu inga blågröna alger observerats. De senaste dagarnas varma väder har höjt ytvattentemperaturerna snabbt och de ligger nu på typiska noteringar för tidpunkten. Exempelvis i Lappajärvi och Hinjärv har temperaturerna stigit till 16 grader.

Algobservationerna sparas i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Under sommaren kan vem som helst delta i den riksomfattande alguppföljningen genom att sätta in en egen kontrollplats i Järvi-meriwiki eller genom att spara enskilda algobservationer i tjänsten. Med den nya applikationen Havaintolähetti kan man lätt spara observationer i Järvi-meriwiki t.ex. med en telefon som har pekskärm. Uppföljningen fortsätter under hela sommaren ända till slutet av september. NTM-centralen i Södra Österbotten informerar om algläget på torsdagar.

I NTM-centralen i Södra Österbottens område förekommer blågröna algblomningar vanligen i juli-augusti, när vattnet har blivit varmt. Varmt väder ökar sannolikheten för algblomningar. En del av de blågröna algarterna kan producera giftiga föreningar, och man bör alltid förhålla sig reserverat till rikliga algförekomster.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information