Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

UPM ja Hämeen ELY-keskus tekivät merkittävän luonnonsuojeluun liittyvän maanvaihtosopimuksen (Kanta-Häme)

UPM ja Hämeen ELY-keskus ovat sopineet merkittävästä luonnonsuojelutarkoitukseen perustuvasta maa-alueiden vaihdosta. 31.5.2017 allekirjoitetulla vaihtokirjalla UPM luovutti Suomen valtiolle noin 324 hehtaaria maa-alueita. Vaihdossa valtio luovutti UPM:lle metsätalousmaata noin 394 hehtaaria.

Vaihdolla toteutetaan rantojensuojeluohjelman ja Natura 2000 -verkoston suojeluvarausten mukaista suojelua. Alueista muodostetaan tulevaisuudessa luonnonsuojelualueita ympäristöministeriön asetuksella.

Suojelualueiksi siirtyvät alueet sijaitsevat Kanta-Hämeessä Lopella, Keski-Suomessa Joutsassa ja Jämsässä sekä Etelä-Savossa Puumalassa. Luovutetut alueet ovat lähinnä rantamaita taustametsineen. Suurimmat yksittäiset alueet ovat noin 150 hehtaarin suuruiset Keritty-järven ranta-alueet ja Iso-Malva-järven rantaan rajoittuvat noin 115 hehtaarin suuruiset harjumetsät Lopella.

"Nyt tehty maanvaihto on poikkeuksellisen suuri Hämeen alueella ja viimeisiä UPM:n kanssa tehtäviä vanhojen suojeluvarausten maakauppoja tällä alueella", kertoo ylitarkastaja Esa Pynnönen Hämeen ELY-keskuksesta.

"Olemme tyytyväisiä, että pääsimme sopimukseen suojeluvaihdosta", UPM Metsän ympäristöpäällikkö Sami Oksa toteaa. "Jatkamme edelleen neuvotteluja ympäristöministeriön kanssa muualla Suomessa sijaitsevien Natura 2000 -kohteiden osalta. UPM on myynyt tai luovuttanut vaihtomaana alueitaan valtiolle suojelutarkoituksiin sekä perustanut omille mailleen yksityisiä suojelualueita yhteensä noin 25 000 hehtaaria."

 

Lisätietoja:

Sami Oksa, UPM, ympäristöpäällikkö, puh. 040 560 3474

Esa Pynnönen, ylitarkastaja, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 219, [email protected]


Regional information