Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Poliisit palkittiin hyvästä viestinnästä ja Kontiolahden kunta liikenneturvallisuuden edistämisestä (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä palkitsi 30.5.2017 kaksi liikenneturvallisuutta edistävää tekoa kunniakirjoilla. Poliisien positiivinen viestintä ja Kontiolahden kunnan viisasta liikkumista ja liikenneturvallisuutta edistävä toiminta ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka eri tahojen hyvällä yhteistyöllä ja uusia toimintamalleja käyttäen edistetään lasten ja nuorten liikenneturvallisuutta.


Sauli Hyttinen Kontiolahden kunnasta sekä Arto Tynkkynen ja Marko Kilpi poliisista ottivat vastaan tämän vuotiset Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmän myöntämät kunniakirjat.

Kontiolahden kunnan liikenneturvallisuusryhmä tekee aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ryhmän rooli kunnan liikenneturvallisuustyön edistämisessä on merkittävä. Kunnassa kuunnellaan asukkaita ja tarjotaan uudenlaisia vaikuttamisen välineitä, kuten aamukahvitilaisuudet keskustelun avaajana. Lisäksi kunta edistää viisasta luontoliikuntaa Kontionpolut -reitistöhankkeellaan. 

Poliisiviestijät Arto Tynkkynen ja Marko Kilpi ovat omalta osaltaan tehneet poliisia näkyväksi ja viestineet positiivisesti meneillään olevista asioista mm. sosiaalisessa mediassa.

Arto Tynkkynen on edistänyt ansiokkaasti poliisin näkymistä erityisesti liikenneturvallisuuden kampanjoiden kautta. "Älä ole päätön" -haastekampanja suojatiekäyttäytymisen parantamiseksi on saanut laajan huomion Itä-Suomessa.

Marko Kilpi on tuonut esille myönteisellä tavalla poliisin inhimillistä työkuvaa kirjojensa ja julkisten esiintymistensä kautta. Hänen toimintansa on ollut osaltaan parantamassa myös liikenneturvallisuusviestintää kiinnittämällä huomiota ihmisten yleiseen käyttäytymiseen ja toisten huomioimiseen.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Yksikön päällikkö Airi Muhonen p. 0295 026 747

 

Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi liikenneturvallisuustyötä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella. Tätä työtä tukemaan perustettiin vuonna 2010 poikkihallinnollinen Itä-Suomen liikenneturvallisuusryhmä, jonka jäseninä ovat keskeiset alueelliset liikenneturvallisuustoimijat.

 


Regional information