Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen alkaa Sodankylässä välille Poikela Soulusvisa (Lappi)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa kesäkuun alussa kevyen liikenteen väylän rakentamisen Sodankylässä valtatiellä 4 välillä Poikela Soulusvisa. Uusi kevyen liikenteen väylä valmistuu marraskuun 2017 loppuun mennessä.

Uutta 3,5 metriä leveää kevyen liikenteen väylää rakennetaan noin 2,6 kilometriä välille Poikela Soulusvisa. Kyläjoen kohdalle rakennetaan kevyttä liikennettä varten myös erillinen 4,5 metriä leveä silta. Lisäksi valtatielle 4 toteutetaan Rovaniemen suuntaan uutta valaistusta noin 1,3 kilometriä. Samassa yhteydessä rakennetaan 130 metrin matkalle uusi kevyen liikenteen väylä Kittilän suuntaan kantatielle 80.

Uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisella parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta ja valtatien liikennöitävyyttä.

Hankkeen urakkahinta on reilut 900 000 euroa. Kustannuksiin osallistuu Lapin ELY-keskuksen lisäksi myös Sodankylän kunta 300 000 eurolla. Urakoitsijana toimii Destia Oy.

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Antero Erkinjuntti, puh. 0295 037 217.


Regional information