Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Hämeen ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt yhteensä 184 000 euroa avustusta vesien- ja merenhoidon toteutusta palveleviin hankkeisiin Kanta- ja Päijät-Hämeen alueilla. Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin 13 hankkeelle yhteensä 106 000 euroa ja Päijät-Hämeessä 7 hankkeelle yhteensä 78 000 euroa. Avustettavilla hankkeilla parannetaan yhteensä 28 järven ja joen tilaa sekä edistetään pohjavesien yhteistarkkailua.

Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä pinta- ja pohjavesihankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen. Lisäksi avustuksilla on edistetty muutaman hy­vässä ekologisessa tilassa olevan vesistön tilan säilymistä sekä kolmen luonnonsuojelullisesti arvokkaan vesistön monimuotoisuuden säilymistä.

Kanta-Hämeen alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat ovat seuraavat:

 • Vesistökunnostus-PAKKA, Vanajavesisäätiö sr
 • Hausjärven Punkanjoen kunnostussuunnittelu, Vanajavesisäätiö sr
 • Janakkalan Joutjärven valuma-aluekunnostus, Joutjärven suojeluyhdistys ry
 • Tammelan Oksjärven valuma-aluekunnostus, Oksjärven suojeluyhdistys ry
 • Janakkalan Kesijärven valuma-aluekunnostus ja Nummistenjoen kosteikkosuunnit­telu, Kesijärven suojeluyhdistys ry
 • Janakkalan Lastujärven padon uusiminen, Harvialan osakaskunta
 • Hämeenlinnan Äimäjärven Oikolanjoen padon korjaussuunnittelu, Kutilan jakokunta
 • Hämeenlinnan Teuronjärven niitto, Teuronjärven suojeluyhdistys ry
 • Hattulan Onkilammin kunnostushanke, Renkajärven suojeluyhdistys ry
 • Hattulan Tunturilammin kunnostussuunnittelu, Renkajärven suojeluyhdistys ry
 • Hämeenlinnan Paloniitunjärven niitto, Pro Paloniitunjärvi ry
 • Vesikasvillisuuden poistaminen Loimijoesta, Jokioisten kunta
 • Iso-Roineen Läkäsen uoman ruoppaaminen, Karjusaaren tiekunta.

Päijät-Hämeen alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat ovat seuraavat:

 • Vesienhoitosuunnitelmien toimeenpano Vesijärvellä, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
 • Vesijärven Lankiluodon jatkuvatoimisen mitta-aseman tiedonhallinnan kehittäminen, Lahden kaupunki, ympäristöpalvelut
 • Vesiensuojelusuunnitelman laatiminen Asikkalan Keltalahden vesi- ja valuma-alueelle, Keltalahden kunnostushankkeen talkooyhtymä
 • Sysmän Säynätjärven kunnostus, Säynätjärven kunnostusryhmä
 • Heinolan Tuusjärven niitto, Lusin yhteisten vesialueiden osakaskunta
 • Asikalan Eetunpohjan vesienhoito, Eetunpohjan vesienhoitoyhdistys
 • Lahden pohjavesien yhteistarkkailun käynnistäminen, Lahden kaupunki, ympäristöpalvelut.

Tietoa vesistöjen kunnostuksen rahoituksesta on koottu uudelle sivustolle

Rahatpintaan-sivusto on tarkoitettu työkaluksi kaikille, joilla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Julkista rahoitusta voi hakea niin merien, järvien, jokien kuin pohjavesien tilan parantamiseen. Hankkeet voivat liittyä käytännön kunnostustoimien lisäksi esimerkiksi valuma-alueiden ravinnekuormituksen vähentämiseen. Hakijat voi olla muun muassa kuntia, yhdistyksiä, säätiöitä, oppilaitoksia ja osakaskuntia. Useimmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä, joten rahatpintaan-sivuille kootaan myös tietoa hankekumppanin hakemisesta. Vesienhoidon päämäärä on pinta- ja pohjavesien hyvä tila.

Lisätietoja

Hydrobiologi Heini-Marja Hulkko, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 183, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

rahatpintaan-sivusto


Regional information