Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sysselsättningsöversikt för mars (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 8,7 %.
  • Arbetslösheten minskade i Österbotten med 6,9 % jämfört med förra året.
  • Andelen män av arbetslösa arbetssökande började öka igen.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar, men andelen personer över 50 år fortsätter att öka.
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under mars 1 806 nya lediga arbetsplatser, vilket är 300 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, antalet deltagare var totalt 5 395 personer.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var 977 personer permitterade på heltid i mars, vilket är 271 färre än för ett år sedan.

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf).

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information