Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys laski 6,0 % vuoden takaisesta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömyys laski maaliskuussa Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli maaliskuun lopussa lomautetut mukaan lukien noin 25 900 työtöntä työnhakijaa ja työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1 650:llä (-6,0 %). Työttömyys laski maaliskuussa suhteellisesti hieman vähemmän kuin helmikuussa. Pitkäaikaistyöttömyys sen sijaan jatkoi laskuaan (-8,3 %). Työttömyyden lasku koski miehiä (-8,7 %) enemmän kuin naisia (-2,0 %). Lomautettujen määrä laski edelleen ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaliskuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli maaliskuun lopussa 1 720 henkilöä, mikä on noin 530 vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä laski myös helmikuusta (-180). Lyhennetyllä työviikolla työskenteli 530 työntekijää. Määrä oli hieman suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa. TE-toimistoon ei tullut työnantajilta uusia ennakkoilmoituksia maaliskuun lopun jälkeen alkavista lomautuksista.

Maaliskuussa alle 25-vuotiaiden työttömyys laski, mutta ei aivan niin paljon kuin helmikuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 4 180, mikä on 370 (-8,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 175 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden tilanne koheni entisestä ja heitä oli nyt työttömänä työnhakijana 8 290, mikä on 360 henkilöä ja 4,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Helmikuun lopusta työttömyys laski tässä ikäryhmässä 200:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli maaliskuun lopussa 7 870. Määrä laski helmikuusta 150 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 710 henkilöä matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen kohdistui sekä miehiin että naisiin. Miesten määrä väheni edellisestä vuodesta -9,5 % ja naisten määrä -6,5 %. Pitkäaikaistyöttömyyden lasku jatkui, sillä muutosprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt -8,3 %, kun se kuukausi sitten oli -6,0 %.

Maaliskuun aikana uusia työpaikkoja avattiin TE-toimistossa 3 580

Maaliskuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 7 150 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 580 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta 170:llä. Työpaikkoja täyttyi kuukauden aikana 580. Kuukauden lopussa haettavana oli edelleen 4 000 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Eniten eli 810 paikkaa avattiin palvelu- ja myyntityöntekijöille. Seuraavaksi eniten tuli tarjolle työpaikkoja muille työntekijöille (730), asiantuntijoille (730), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (515) sekä erityisasiantuntijoille (375). Lisäksi avattiin mm. 240 paikkaa prosessi- ja kuljetustyöntekijöille, 115 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 25 paikkaa maa- ja metsätalouteen sekä 15 paikkaa johtajille.

Palveluissa olevien määrä nousi 200:lla vuoden takaisesta

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli maaliskuun lopussa 9 650 työnhakijaa. Määrä laski helmikuusta 70:llä. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 200 (+2,1 %) henkilöä enemmän. Omaehtoisesti opiskelevien määrä lisääntyi eniten (+265).  Vuorotteluvapaasijaisten määrä puolestaan laski muita palveluissa olevia selvästi enemmän (-220). Palveluissa olevien määrät olivat maaliskuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 400), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 150), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 680) ja työvoimakoulutuksessa (1 150) olevilla. Työttömien aktivointiaste (27,1 %) nousi viime vuoden maaliskuusta (25,5 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski 26 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 13,9 %. Työttömyysaste laski vuoden takaisesta 26:ssa alueen kunnassa, mutta Reisjärvellä, Pudasjärvellä, Lumijoella ja Limingassa työttömyysaste nousi hieman. Helmikuusta maaliskuuhun työttömyysaste laski myös 26 kunnassa ja oli maaliskuussa alle 10 prosenttia neljässä kunnassa eli Merijärvellä (7,5 %), Limingassa (9,5 %), Reisjärvellä (9,6 %) ja Kalajoella (9,7 %).  Korkeimmat työttömyysasteet kuun lopussa olivat Taivalkoskella (16,8 %), Vaalassa (16,8 %), Pudasjärvellä (16,6 %), Iissä (16,1 %) ja Oulussa (15,5 %).

Katsaus kokonaisuudessaan: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-pohjanmaa.aspx  

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:


Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:

Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):

Vs. Johtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Vs. Palvelujohtaja Tarja Jokimäki, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 595
TE-toimiston vaihde 0295 056 500
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2017 (tem.fi)

Seuraava tiedote ilmestyy keskiviikkona 24.05.2017


Regional information