Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Svartbäckin risteyssillan Nupurikalliontiellä peruskorjaustyöt aiheuttavat muutoksia myös Vt 1 (Turun moottoritie) liikenteeseen Espoossa (Uusimaa)

Svartbäckin risteyssillan korjaaminen sekä päällysrakenteen uusiminen aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin tielle Vt 1 sen ylittävälle Nupurikalliontielle. Työt alkavat huhtikuussa ja ne valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Työt aloitetaan huhtikuussa valmistelevilla töillä. Tässä vaiheessa ei ole liikennehaittaa Turun moottoritielle.

Sillan reunapalkkien uusiminen ja alapuoliset korjaustyöt toteutetaan välillä 24.4.-30.9.2017, jolloin on ajoittain  liikennehaittaa Vt 1:llä. Tiellä on kaksi kaistaa liikenteelle molempiin suuntiin koko työn ajan. Kaistoja ei kavenneta. Joidenkin työvaiheiden aikana kaistoihin tehdään sivusiirtoja. Ruuhka-aikojen ulkopuolella tehdään ajoittain kaistansulkuja. Nopeusrajoitus on 50 km/h Turun ajosuuntaan välillä 24.4.-30.7.2017 ja Helsingin ajosuuntaan välillä 1.6.-30.9.2017. Nupurinkalliontiellä on yksi ≥ 3 m kaista itseohjautuvana, nopeusrajoitus 30 km/h.

Sillan päällysrakenne uusitaan välillä 15.5.2017 – 31.8.2017. Se vaikuttaa edellä mainitulla tavalla Nupurinkalliontien liikenteeseen.

Destia Oy on tehnyt Espoon kaupungille ilmoituksen sillan kunnostustyöstä ja siitä on tullut kaupungin ympäristökeskuksen päätös 10.2.2017.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) / Eteläinen hankinta-alue toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Sweco PM Oy ja urakoitsijana Destia Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.

Linkki siltapaikalle:

Svartbäckin risteyssilta

Lisätietoja:

  • Työmaapäällikkö Lasse Dahl, Destia Oy, puh. 040 662 3063
  • Valvontakonsultti Juhani Mäkinen, SWECO PM Oy, puh. 040 669 4062
  • Projektipäällikkö Terhi Siltanen, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 733 7816

 

U-1562 Svartbäckin risteyssillan peruskorjaus, jossa uusitaan reunapalkit, kaiteet, liikuntasaumalaitteet ja vesieristeet. Silta sijaitsee Nupurinkalliontiellä, ylittää valtatien 1.


Regional information