Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Karanojan jätteidenkäsittelyalueen toimintojen laajennushankkeen YVA-menettely alkaa (Kanta-Häme)

Kestopuuteollisuus ry ja Kiertokapula Oy ovat toimittaneet Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle käsiteltyä puuta polttoaineenaan hyödyntävän lämpölaitoksen rakentamisesta ja nykyisten toimintojen laajentamisesta. Toimintojen laajentaminen koskee maan vastaanottoa, vaaralliseksi luokiteltujen jätteiden vastaanottoa ja loppusijoitusta sekä käsitellyn puun vastaanottoa ja käsittelyä.    

YVA-ohjelma on Kestopuuteollisuus ry:n ja Kiertokapula Oy:n suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä. Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään keskiviikkona 19.4.2017 Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen Visamäen auditoriossa A klo 18.00 alkaen osoite Vankanlähde 9, 13100 Hämeenlinna.

Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0:

Toiminnan laajennussuunnitelmaa ei toteuteta, vaan Karanojan jätteenkäsittelyalue jatkaa toimintaansa nykyisessä laajuudessa; alueelle ei rakenneta lämpölaitosta eikä toimintaa laajenneta.

Vaihtoehto 1:

Karanojan alueen toimintoja laajennetaan seuraavasti:

  • alueelle rakennetaan lämpölaitos
  • alueella toteutetaan kyllästetyn ja muun käsitellyn puun käsittely ja varastointi ja vaarallisen jätteen vastaanotto ja loppusijoitus
  • alueen toimintoja laajennetaan maan vastaanotolla

YVA-ohjelma on nähtävillä Hämeenlinnassa palvelupiste Kastellissa ja Janakkalan kunnanvirastossa sekä Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa ja Janakkalan pääkirjastossa. Se on nähtävillä myös hankkeen YVA-sivulla ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/karanojanYVA. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään Hämeen ELY-keskukseen 5.5.2017 mennessä.

Hankkeen YVA-sivu

 

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Markku Paananen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 167

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 

 


Regional information