Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Maanteiden kelirikko normaalia tasoa Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (Uusimaa, Häme)

Kelirikon ennustetaan olevan tänä keväänä keskivaikeaa tasoa. Kelirikon vaikeus riippuu ratkaisevasti kevään säistä. Yöpakkaset sekä aurinkoiset ja tuuliset päivät helpottavat kelirikkoa. Sateet ja nopea roudan sulaminen puolestaan vaikeuttavat tilannetta. Kelirikkokausi kestää Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella yleensä huhtikuulta toukokuun puoleenväliin.  

Keväiseen kelirikkoon on aina syytä varautua, varsinkin sorateillä sekä kevyesti rakennetuilla päällystetyillä teillä. Raskaat kuljetukset on syytä hoitaa kuntoon ennen kelirikkokauden alkua. Myös pinta-kelirikkoa, eli teiden pinnan velliintymistä, on luvassa ennen varsinaista runkokelirikkoa.

Routa tunkeutuu talven aikana tien pohjakerroksiin. Tämä on synnyttää routaheittoja ja halkeamia päällysteisiin.  Autoilijoita varoitetaan routaheitoista Epätasainen tie -merkein. Etenkin raskaan liikenteen tulee ottaa nämä merkit erityisesti huomioon.

Kevään säät ratkaisevat, miten laajasti painorajoituksia tänä vuonna joudutaan asettamaan tiestölle. Yöpakkaset sekä aurinkoiset ja tuuliset säät helpottavat kelirikkoa. Sateiset säät ja nopea roudan sulaminen taas vaikeuttavat tilannetta. 

Liikennettä rajoitetaan kelirikkoisilla teillä

Kelirikon aikanakin tiet yritetään pitää sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voi kulkea vähintään henkilöautolla. Rajoittamalla raskasta liikennettä estetään teiden rakenteiden laajempi vaurioituminen ja turvataan elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Sellaisia ovat esimerkiksi linja-autoliikenne, sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavaran ja rakennustarvikkeiden kuljetuksia ei katsota elintärkeiksi.

Kun tien vaurioituminen on todennäköistä, liikennettä ryhdytään rajoittamaan. Tielle asetetaan suurinta sallittua ajoneuvon painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia.  

Painorajoitetuille teille voidaan myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia. Lupien käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen paino ja tien kunto. Lisätietoja saa liikenteen asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 600.

Ilmoita vaarallisista vaurioista 

Kelirikon aiheuttamia vaurioita saattaa syntyä päivittäin. Liikenneturvallisuutta vaarantava reikä tai muu vaurio voi syntyä hyvinkin nopeasti, jolloin on tärkeä varoittaa muuta liikennettä vauriosta. Liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, p. 0200 2100 (pvm) ympäri vuorokauden.

Tietoa voimassa olevista painorajoituksista saa osoitteesta: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/

Lisätietoja: 

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kunnossapitopäällikkö Pekka Rajala puh. 0295 021 333
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, kunnossapitovastaava Tuomo Ratia puh. 0295 020 927
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus,  aluevastaava Jarmo Puharinen puh.0295 021 328

Regional information